12

Advies- en instemmingsbesluiten van de GMR In het jaar 2017 zijn de volgende adviezen gegeven en instemmingsbesluiten genomen door de GMR: Bestuursformatieplan instemming van de P-GMR Instemming P-GMR voor functiemix Begroting 2018, positief advies GMR Sollicitatieprocedure en voordracht kandidaat bestuurder, positief advies GMR Jaarverslag GMR goedgekeurd door GMR Sollicitatie CvB instemming GMR Preventiemedewerker, instemming GMR Arbobeleid, instemming P-GMR Naast de terugkerende en vaste agendapunten in de GMR vergaderingen zijn in het jaar 2017 de volgende belangrijke beleidsontwikkelingen en meerjaren trajecten aan de orde geweest: Passend onderwijs, Financiën, Onderhoud panden, OPR Gedeeld leiderschap. CAO, Focus GMR + taakverdeling, WWZ (wet werk en zekerheid), IB AVG Jaarverslag | 2017 | 13

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication