13

Directieberaad In 2017 is het directieberaad (DIB) frequent bij elkaar geweest. Hieronder een overzicht van de besproken thema’s. Bij het directieberaad zijn aanwezig de voorzitter College van Bestuur, (adjunct)directeuren en op uitnodiging andere medewerkers of externen. maand Januari domein Kwaliteit Personeel onderwerp Inspectie – toezichtskader Concept functiemix Gesprekscyclus Mobiliteit Formatie SPP en professionalisering Februari Personeel Functiemix Mobiliteit Formatie Maart Studiedag: Kwaliteit Personeel Studiedag: Kwaliteitszorg Begeleiden van leerkrachten Teamontwikkeling ondersteuningsstructuur April/mei Personeel Mobiliteit Formatie Juni/juli Personeel Huisvesting Kwaliteit Aanstellen flexibele schil PO in actie Schoonmaak Jaarplannen Schoolplannen Schoolgidsen September Personeel Financiën Inzet flexibele schil Begroting 14 | Atlant Basisonderwijs

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication