14

Oktober Kwaliteit/personeel Personeel Organisatie Interimperiode Profiel vacature CvB Inzet flexibele schil Startende leerkrachten in het overlegmodel Taken versus lesuren) leerlingenverzuim November Personeel Mobiliteit ARBO beleidsplan Financiën Organisatie Kwaliteit December Organisatie Kwaliteit Organisatie Personeel Kwaliteit Terugkoppeling begrotingsproces ICT – status en tevredenheid tevredenheidspeilingen Privacywetgeving – AVG Interimperiode follow-up ICT – status en tevredenheid Bardo tussenevaluatie Samenwerkingsverband Jaarverslag | 2017 | 15

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication