20

Hieronder is per school met kernwoorden aangegeven waar in 2017 aan is gewerkt. • Werken in Rijken in de onderbouw ingezet • Theaterlessen gestart • Nieuwe inrichting rijke leeromgeving kleutergroepen • Ingebruikneming Beekvliet 3 door vier groepen • Eerste aanzet plannen ‘vernieuwbouw’ Beekvliet 1 en 3 • Versterking team bovenbouw • Directiewisseling (adjunct) • Groepsdoorbrekend werken Via Nova opgestart • Nieuwe indeling Beekvliet 2 • Programmeerlessen gestart • Verdere uitbouw Techniekonderwijs • Een teamlid diploma bewegingsonderwijs gehaald • Vijfde Via Nova groep gestart • Voortzetting vierslagleren • Resultaten groep 8 conform verwachting. • Visietraject doorlopen • ambitie geformuleerd • Vervolg implementatie 4x wijzer • Voortgang traject LeerKRACHT : verbeter cultuur “Elke dag samen een beetje beter “ • Werken met gerichte doelen • Extra focus op leerresultaten • Gedrag protocol en school veiligheidsplan vastgesteld. • Klankbordgroep ouders, leerkrachten • Stem van de leerling leerlingarena • Verbouwingsplannen om te komen tot 1 locatie augustus 2018 De Franciscusschool Samen plezier beleven & succes ervaren -leesonderwijs -PBS Jaarverslag | 2017 | 21

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication