21

-korte cyclus groepsplannen -sociaal emotioneel -Aanloop naar Dalton certificering (voorjaar 2018) -groepsdoorbrekend werken -Leerlingportfolio - Onderzoek / Implementatie IPC - Scholing twee lijnen: onderwijsvernieuwing en leerkrachtvaardigheden op het gebied van feedback geven - Resultaat, negatieve tendens rekenen, spelling, begrijpend lezen Mensen: leerlingen, veiligheid/ welbevinden/ instroomgrp. v.a. 03-17. Omgeving: gebouw/plein. Nieuwe inrichting WOB-plein. OgO: sociaal culturele praktijk. OVM: (ver)werken (van) met OVM, volgen aanpassen. Spel: spelhoeken, verrijken/ verdiepen. Soc. cult. praktijk. Gebruik spelscript. Rekenen; afronding implementatie Rekenrijk en gebruik in Gr.-plan (alle groepen). Ped. klimaat: Kanjer/ scholing alle medew.; gedragscode school opgesteld. Taal: vervolg ZLKLS in gr. 3. Introductie ZLKLS in 4 en 5. Begrijpend lezen: resultaatverbetering. 17-18 inzet op woordenschat. Educatief Partnerschap: communicatie/ ouderbetrokkenheid/ “nieuwsbrief” per loc. 22 | Atlant Basisonderwijs

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication