22

- Opbouw team; veel startende leerkrachten en nieuwe leerkrachten vanwege groei van de school - Groepen 1 t/m 8 groepsdoorbrekend werken vanuit de unitstructuur - Resultaten - VVE, psychosociale zorg - Sterke groei van de school en veel zij-instroom - klassenmanagement - Lijn 3 als nieuwe aanvankelijk leesmethode in groep 3 - Sport, vignet Gezonde school - werken met dislocatie • Heroriëntatie op OGO, 21e skills, focus presentatie • OGO goed ontwerpen binnen de thema’s • Peerreview • ICT investeringen, borden, chromebooks • Snappet • Resultaten, m.n. groep 8 zijn goed • PBS • opvang leerlingen onderbouw middels samenwerkende groepen • Grotere betrokkenheid van de leerling bij het eigen ontwikkelingsproces. • Thematisch onderwijs Vier Keer Wijzer – stimuleren van een onderzoekende houding, samenwerken, groepsdoorbrekend werken. • Aandacht voor een brede ontwikkeling van de leerling – met name nu toegespitst op muzikale ontwikkeling. • Structurele aandacht voor een veilig schoolklimaat. De Vreedzame School en veiligheidsthermometer. • Aandacht voor de huisvestingsproblematiek van de school. Jaarverslag | 2017 | 23

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication