23

Middels het Leerlingvolgsysteem, kwartaalrapportages en trendanalyses is op alle niveaus inzichtelijk hoe de leerlingen, groepen presteren. De prestaties hebben een signalerende functie. Het gesprek over de analyse van het proces wat daar aan vooraf ging en het plan om zaken te bestendigen of te verbeteren is waardevoller. Opbrengsten IEP eindtoets Beekvliet Rozenbeek Klipper Parnassia Zefier Toermalijn Origon Franciscus Kompas Inspectie Schoolbezoek In 2017 heeft de inspectie geen scholen van Atlant bezocht. 84.9 78.8 76.1 80.3 78.2 85.5 75.2 79.1 79.8 24 | Atlant Basisonderwijs

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication