24

Personeel Personeelsbeleid, doelen en resultaat Het integraal personeelsbeleid blijft in ontwikkeling: Professionalisering - Gesprekscyclus Dit jaar gaan wij voor het eerst serieus aan de slag met de vernieuwde gesprekscyclus. Op de scholen wordt ruimte geboden aan collega’s onderling om in peer-review aan de slag te gaan met een actueel onderwerp, zodat de cyclus ondersteunend gaat werken aan andere processen en geen doel op zich wordt. De directeuren zullen observaties en portfoliogesprekken houden gericht op het integraal personeelsbeleid waarbij ook de professionalisering, de functiemix en de mobiliteit vaste gespreksonderwerpen zijn. Professionalisering -BARDO Wij zijn verplicht een valide observatie instrument in te zetten. Een commissie bestaande uit de HR adviseur en drie IB-ers hebben hier onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk is gekozen voor BARDO, een instrument wat goed ingezet kan worden in bijvoorbeeld de begeleiding startende leerkrachten en de gesprekscyclus. Eigenaarschap van de leerkracht is een belangrijk onderdeel van dit programma. De leerkracht beheert zijn/haar eigen portfolio en nodigt anderen (peers, coaches of leidinggevende) uit om te observeren of te evalueren. Ook voorziet Bardo in reflectie instrumenten en ondersteunt het de intervisie. Professionalisering -formeel leren: Prestatieboxmiddelen worden ingezet voor vervanging van medewerkers als zij naar scholing gaan of voor de teamen individuele scholing van leerkrachten. Hiernaast maakten in 2017 zes leerkrachten gebruik van de lerarenbeurs, waarvan er vier ook het vierslaglerentraject volgen. De werving en selectie van personeel is afgestemd op toekomstig behoefte. Dreigend lerarentekort / acties werving en selectie: Het dreigend leraren te kort is een actueel thema. Wij moeten telkens alle zeilen bij zetten om steeds alle vacatures weer vervuld te krijgen. Ondanks het ‘dreigend’ te kort blijft kwaliteit een speerpunt. Een oplossing is om mensen al eerder, vanuit de studententijd te volgen en aan ons te binden. Ook het promoten van Atlant als aantrekkelijke werkgever hoort hierbij. Acties die wij onder andere ten gunste hiervan hebben ingezet zijn: • De vervangingspool vervangen door de ‘extra’ leerkracht • De opleidingsschool gestart, inzet door meerschoolse schoolopleiders* • Werving van HBO/WO’ers voor de verkorte deeltijd • Betaalde LIO voor de reguliere pabo student • Uitstroom tegen gegaan onder de startende leerkrachten door coaching startende leerkrachten • Aanbrengbonus van € 200,• Het bieden van aantrekkelijke overstapvoorwaarden voor nieuwe ervaren collega’s; een jaarcontract met uitzicht op vast bij goed functioneren. Jaarverslag | 2017 | 25

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication