28

Verdeling kort, middel, lang en zeer lang verzuim 0,76% zeer lang 1,48% 2,11% 1,89% lang 1,28% 1,87% 0,41% middel 0,48% 0,44% 0,31% kort 0,38% 0,38% 0,00% 2017 2016 1,00% 2015 2,00% 3,00% Naast de gebruikelijke procesbewaking in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter vanuit het bestuurskantoor in samenwerking met Perspectief, is er op verschillende niveaus binnen de organisatie extra aandacht voor preventie geweest. Naast dat het Eigen Risico Dragerschap de laatste jaren gezorgd heeft voor een financiële bewustwording bij de directeuren, worden jaarlijks per school alle medewerkers besproken in een preventief overleg tussen HR, Perspectief en de directeuren. Dit zorgt dat signalen herkend, benoemd en opgepakt worden. De directeuren bespreken de gesignaleerde problemen met de medewerker en bieden vervolgens een gesprek aan met HR. Jaarverslag | 2017 | 29

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication