29

Functiemix: Scholen Beekvliet stand per 1-10-2017 4,8923 Franciscus Klipper Kompas Origon Parnassia Rozenbeek Toermalijn Zefier Meerschools Totaal/ Schoolniveau Bovenschools Totaal/Bestuursniveau 3,5845 1,2438 7,1241 2,1718 3,9824 3,2577 1,2950 0,6219 1,1430 29,3165 32,2772 Streven LB 5,7136 5,3864 1,5409 6,3136 2,0727 3,6955 2,6045 2,9455 2,0045 Verschil LB -0,8213 -1,8019 -0,2971 0,8105 0,0991 0,2869 0,6532 -1,6505 -1,3826 1,1430 -2,9607 29,3165 53,8825 -24,5660 Bestuurlijk gelden er andere streefdoelen voor het aantal LB leerkrachten. Scholen richten zich op 30% terwijl de norm voor ons bestuur vastgesteld is op 40% en dat hebben we niet gehaald. Het is overigens niet zo dat we dit geld niet in hebben gezet. We hebben dit in zijn geheel besteed aan LA leerkrachten. Begeleiding startende leerkrachten De begeleiding van de startende leerkrachten is in 2017 doorgezet, dit heeft een sterke preventieve functie. Door de ingezette coaching en intervisie ontvangen startende leerkrachten veel steun. Diverse startende leerkrachten hebben vanuit deze begeleiding, waarin ook gesignaleerd en benoemd wordt, doorgepakt naar verdere professionele preventieve begeleiding. Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag Het integraal personeelsbeleid van Atlant Basisonderwijs is er op gericht optimale randvoorwaarden te creëren voor het personeel. Getracht wordt onvrijwillig ontslag en daaruit eventueel voortkomende uitkeringssituaties te voorkomen. De Wet Poortwachter wordt nauwlettend uitgevoerd. De personeelsmedewerkers houden zich, naast de directies en Arbodienstverlener, specifiek bezig met deze materie. Tijdelijk personeel, veelal startend, wordt conform de CAO PO gecoacht/begeleid waardoor goed gemonitord en ontwikkeld kan worden. Het beeld van en over de medewerker wordt in de loop van de tijd duidelijker. Is de ontwikkeling naar tevredenheid en is de context (school, groep, team) een juiste context. Indien ja zal bij verder gebleken geschiktheid overgegaan worden tot een vast dienstverband, indien nee kan ingegrepen worden op diverse aspecten. Mocht het geheel van maatregelen niet afdoende zijn om het niveau basisbekwaam te behalen, wordt de arbeidsovereenkomst niet voortgezet. Bij ontslag van medewerkers krijgt de stichting bij de aanvraag van een werkloosheiduitkering niet alleen te maken met het UWV, maar ook met het Participatiefonds. Het Participatiefonds betaalt de werkloosheidskosten van deze medewerkers en daarmee is het Participatiefonds verantwoordelijk voor het beheren van de werkloosheids-uitgaven. 30 | Atlant Basisonderwijs

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication