30

Dit betekent ook dat de (ex)werkgever van deze medewerkers verantwoording dient af te leggen met betrekking tot het verleende ontslag. Het Participatiefonds toetst dit ontslag op grond van de zogenaamde ‘Instroomtoets’. Indien uit deze toets blijkt dat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen en dat het ontslag onvermijdbaar was, dan worden de uitkeringskosten voortvloeiende uit het ontslag ten laste van het Participatiefonds gebracht. In 2017 zijn bij het Participatiefonds verschillende instroomtoetsen ingediend. Er zijn geen dossiers in behandeling bij het UWV. Verder heeft Atlant basisonderwijs door een goede balans personele verplichtingen en natuurlijk verloop geen personeel in de RDDF geplaatst of gedwongen ontslagen. Huisvesting De schoolgebouwen van Atlant hebben een aantrekkelijke uitstraling. De schoolgebouwen voldoen aan de onderwijskundige eisen van nu en de toekomst. Het planmatigonderhoud en klachtenonderhoud verzorgt Atlant via Logchies. In 2016 heeft Logchies elf locaties geïnspecteerd, daar een rapportage van opgesteld, en een meerjarenonderhoudsplanning gemaakt. De overige locaties zijn in 2017 geïnspecteerd. Begin 2018 heeft van alle locaties een jaarlijkse update plaatsgevonden. Het dagelijkse onderhoud wordt door Logchies gecoördineerd, soms uitgevoerd of uitbesteed. Alles wat veiligheid of direct tot last zijnde zaken betrof is uitgevoerd. Met de gemeente Velsen zijn regelmatig besprekingen geweest over de gebiedsontwikkeling in Velserbroek. In 2018 gaat dit verder. Atlant hoopt dat deze gesprekken ertoe leiden dat de Beekvliet op de lange termijn naar één schoolgebouw kan en / of een oplossing wordt gekozen waarbij de scholen in Velserbroek weer jarenlang vooruit kunnen. Voor de Zefier zijn er verschillende gesprekken geweest met de gemeente om een oplossing te zoeken voor het snel groeiend leerlingaantal van deze school. Atlant verwacht dat dit in samenspraak met de gemeente in 2018 wordt opgelost. Voor de Toermalijn hoopt Atlant (op langere termijn) het gesprek te hebben over (ver)nieuwbouw. In 2017 is er een grootschalige verbouwing geweest op de Parnassia. Dit is naar tevredenheid verlopen en hiermee heeft de Parnassia weer een mooi vooraanzicht (onder andere). Jaarverslag | 2017 | 31

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication