35

Balans in meerjarenperspectief Onderstaand de samenvatting van de balans in het meerjarenperspectief. Balans in dzd € ACTIVIA 1.1 Immateriële vaste activia 1.2 Materiële vaste activia 1.3 Fianciële vaste activia Vaste activia 2016 - 2.298 1.125 3.423 2017 - 2.454 922 3.376 2018 - 2.679 922 3.602 2019 - 2.630 922 3.553 2020 - 2.554 922 3.476 2021 - 2.596 922 3.518 1.4 Voorraden - 1.5 Vorderingen 1.6 Effecten 1.7 Liquide middelen Vlottende activia 915 290 2.538 3.743 - 960 200 2.931 4.091 - 880 200 2.410 3.490 - 880 200 2.431 3.511 - 880 200 2.498 3.578 - 880 200 2.600 3.680 Totale activia 7.166 waarvan gebouwen en terreinen 524 7.467 458 7.091 450 7.064 450 7.054 425 7.198 425 PASSIVA 2016 2.1 Eigen vermogen 2.2 Voorzieningen 2.3 Langlopende schulden 2.4 Kortlopende schulden 5.705 393 - 1.069 2017 5.600 627 - 1.241 2018 5.384 556 - 1.151 2019 5.346 702 - 1.016 2020 5.327 793 - 935 2021 5.461 960 - 777 Totale Passiva 7.166 waarvan privaat vermogen 14 7.468 27 7.091 20 7.064 20 7.054 20 7.198 20 36 | Atlant Basisonderwijs

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication