36

FTE-ontwikkeling in meerjarenperspectief Onderstaand de samenvatting van de fte-ontwikkeling volgens de meerjarenbegroting. Formatie School 2017 - 2018 FTE OP FTE OOP FTE Directie FTE Totaal 160,9 10,8 11,6 183,3 Schooljaar 2018 - 2019 160,8 10,1 11,3 182,2 Schooljaar 2019 - 2020 159,6 10,1 10,5 180,2 Schooljaar 2020 - 2021 159,4 10,1 9,9 179,4 Schooljaar 2021 -2022 160,4 10,1 9,5 180,1 Het aantal fte is relatief stabiel bij Atlant, ook de verdeling van OP/OOP en Directie laat een relatief stabiel beeld zien. Dit stabiele beeld wordt veroorzaakt door het leerlingaantal wat relatief stabiel is. Exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting Gedurende het jaar werd duidelijk dat de Atlant Basisonderwijs het beter ging doen dan de begroting. Juli 2017 werd een positief resultaat verwacht over geheel 2017 van ongeveer € 100k. Dit is uiteindelijk negatief € 105k geworden. Deze afwijking komt voornamelijk door de definitieve correctie van de gewichtenleerlingen die begin 2018 duidelijk is geworden. Het betere resultaat dan begroot wordt onderstaand in tabelvorm uitgelegd, door het maken van een ‘brug’ van het begrote resultaat naar het werkelijke resultaat. Jaarverslag | 2017 | 37

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication