39

Investeringen Het proces met betrekking tot de investeringen is als volgt. Elke schooldirectie maakt een plan, vervolgens wordt dit verwerkt in zijn begroting. Indien dit binnen de gestelde normen valt én het binnen de liquiditeitsbegroting past dan wordt deze investering gedaan. In 2017 hebben de scholen relatief veel geïnvesteerd. In totaal is er in 2017 een bedrag van € 595k geïnvesteerd, begroot was € 539k. Dit zijn de investeringsuitgaven exclusief het planmatig onderhoud. Deze uitgaven lopen via de voorziening. Voor 2018 wordt verwacht € 782k te investeren. En aanvullend wordt er een bedrag uitgegeven voor het planmatig onderhoud via de onderhoudsvoorziening van € 408k. Onderstaand de investeringen vertaald naar de liquide middelen. Liquiditeit in dzd € Resultaat Afschrijvingen Dotatie personeels voorziening Dotatie voorziening onderhoud Resultaat qua liquiditeit 2018 -216 474 10 402 669 2019 -38 490 10 402 864 2020 -19 496 10 402 889 2021 134 477 10 402 1.023 Investeringen & Uitgaven MJOP Leermiddelen 177 Meubilair ICT Onttrekkingen- Uitgaven meerjarenonderhoud Totaal investingen 388 217 408 1.190 170 106 166 402 843 170 100 151 402 822 169 150 201 402 921 Verandering in kassaldo -521 21 67 102 Beginstand financiële middelen (incl. fva) 1-jan Verandering in kassaldo Eindstand financiële middelen (incl. fva) 31-12 4.053 -521 3.533 3.533 21 3.553 3.553 67 3.621 3.621 102 3.723 40 | Atlant Basisonderwijs

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication