5

Raad van Toezicht verslag 2016 In 2017 heeft de Raad van Toezicht veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van een herkenbare beleidsvisie vanuit de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht. Hiervoor hebben leden van de Raad van Toezicht trainingen gevolgd bij de VTOI (Vereniging Toezichthouders in het Onderwijs Instellingen). Naast de controlerende taak en sparring- partner voor het College van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht een steeds belangrijker taak in het toezichthouden van goed bestuur. Bereiken we met elkaar de doelstellingen? Worden de budgetten goed besteed? Welke onderwijsvisie past Atlant; hoe beschrijven we dat als Raad van Toezicht in een bestuursopdracht en waar controleren we precies op. Om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen hebben we een consult gehad van prof. dr. ir Rienk Godijk (bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein). Hieruit zijn zinvolle adviezen gekomen waarmee de Raad van Toezicht ook in 2018 aan de slag gaat. In september 2017 hebben we afscheid genomen van onze bestuurder Leo Wijker. Leo heeft een andere baan gevonden en voor Atlant werd een nieuwe bestuurder gezocht. Bij het opstellen van het bestuurdersprofiel heeft de Raad van Toezicht rekening gehouden met de eisen die deze tijd van een bestuurder vragen. Ook hebben directies en GMR hun bijdrage hieraan geleverd. De Raad van Toezicht heeft in 2017 vier scholen bezocht. Middels deze bezoeken ontstaat een goed beeld hoe de beleidsvisie doorwerkt binnen de klassen. Met name innovatieve ontwikkelingen staan hoog aangeschreven binnen de beleidsvisie van de Raad van Toezicht. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de GMR werd het thema Passend Onderwijs op interactieve wijze besproken. Peter Truijens sprak hierbij namens de het Samenwerkingsverband Passend onderwijs IJmond ( SWV). Goed voor ouders en leerkrachten om te weten wat zij van het SWV kunnen verwachten. Eind 2017 was nog niet bekend wie onze nieuwe bestuurder wordt. Inmiddels ( ik schrijf medio februari 2018) is Annemarie Trouw gestart als voorzitter van het College van Bestuur van Atlant. Vanaf deze plek wens ik Annemarie en Atlant een hele goede samenwerking op alle vlakken toe. Marianne Steijn Voorzitter Raad van Toezicht 6 | Atlant Basisonderwijs

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication