6

GMR Het voor u liggende jaarverslag 2017 is een terugblik op het kalenderjaar 2017. De GMR wil, vanuit kennis van bovenschools beleid en meedenkend vanuit het gekozen werkmodel, een constructieve overlegpartner zijn voor het College van Bestuur en de directies van de scholen. Dit alles in het belang van ouders, leerkrachten en kinderen van de scholen van de Stichting Atlant te Velsen. Er is een verdeling binnen de GMR gemaakt wie in welke commissie plaats neemt. De commissies zijn: personeel, onderwijs en bedrijfsvoering. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. De commissie krijgt het betreffende stuk aangeboden, de voorzitter van die commissie plant een vergadering. Tijdens die vergadering wordt het beleidsstuk besproken. Hier kan de auteur van dit stuk voor uitgenodigd worden om direct de evt. vragen of opmerkingen door te nemen. Als de vragen/ opmerkingen verwerkt zijn dan kan dit stuk ter instemming of advies in de vergadering ter tafel komen. Door veel wisselingen het afgelopen schooljaar binnen de GMR is het belangrijk om de procedure goed te monitoren. 3 nieuwe leden mogen ontvangen vanaf het nieuwe schooljaar. Lopende het jaar 2017 hebben 7 leden hun lidmaatschap opgezegd. Door einde van de [verlengde] zittingstermijn of einde dienstverband. Een vacature is aan het begin van het schooljaar 2017-2018 niet ingevuld. Het concept jaarverslag 2017 is in januari 2018 ter beoordeling/instemming aangeboden aan de leden van de GMR. Na instemming wordt het verslag aangeboden aan het College van Bestuur van de Stichting Atlant en de directies van de scholen. De GMR vergaderde zeven keer in het afgelopen jaar, afwisselend in één van de scholen. Ook heeft er een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden van de GMR en de RvT over het onderwerp personeel. Het vinden en binden van mensen aan onze stichting. Wij danken de scholen en hun MZR-en om de vacatures ingevuld te krijgen. De GMR blijft hopen op een volledige bezetting van ouders en leerkrachten in het college. Marjolein Blom Voorzitter GMR Jaarverslag | 2017 | 7

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication