7

Doelstelling en kernactiviteiten Het hoogste strategische doel van onze organisatie (missie) in de jaren 2017-2020. De stichting Atlant biedt, met als basis christelijke normen en waarden, motiverend en explorerend basisonderwijs verbonden met de ander en de omgeving. We bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten inzetten en ontwikkelen. We leveren een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld door: • Respect, alle mensen zijn gelijk in alle verschillen • Solidariteit, zorg hebben voor elkaar en de wereld • Perspectief, geloof hebben in de toekomst De kernactiviteit van Atlant basisonderwijs is het verzorgen van goed confessioneel basisonderwijs in de gemeente Velsen. In 2017 stonden op de beleidsagenda de thema’s; • Personeel, kwantiteit en kwaliteit • Onderwijs, stellen van ambitieuze doelen, excellentie, Passend Onderwijs, en innovatie. • Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur • Kwartaalrapportages, jaarplannen Rechtspersoon De rechtspersoon stichting Atlant gevestigd te IJmuiden met bestuursnummer bij OCW 40257, Kamer van Koophandel nummer 41225760, hanteert sinds 1 september 2011 het bestuursmodel Raad Van Toezicht, College van Bestuur. Aan de stichting zijn geen nadere partijen direct verbonden. Atlant maakt deel uit van het SWV IJmond. De (financiële) risico’s van deze deelname zijn inzichtelijk, beperkt en beheersbaar. De Raad van Toezicht houdt op afstand toezicht op College van Bestuur en scholen. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht het College van Bestuur, dit gebeurt veelal tijdens een commissie bijeenkomst maar ook gedurende de regulier vergadering. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het College van Bestuur zowel school nabij als de school op afstand te benaderen. Nabijheid, ontmoeten en participeren is voorwaarde om gefundeerd initiatief tot beleid en besluiten te kunnen nemen. Voldoende afstand om de directies en scholen ruimte te geven. Op deze wijze kan het ketenprincipe of gepaste subsidiariteit (eigenaarschap laag in de organisatie, verbinding tussen alle lagen, samenwerken aan dezelfde thema’s ) leiden tot duurzame kwalitatieve verbeteringen. De Stichting voert haart werkzaamheden zoveel mogelijk uit volgens de code Goed bestuur, welke is vastgelegd in Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 17c lid 1 onder e en artikel 171 lid 1 onder c. Er zijn geen afwijkingen van de Code goed bestuur. Naast de code wordt gebruikt gemaakt van het advies van de commissie-Meurs, professionalisering van bestuur. 8 | Atlant Basisonderwijs

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication