9

Samenstelling Raad van Toezicht Naam Functie en commissie Maarten van Dongen Lid, personeels-, remuneratiecommissie Wouter Huijbens Marc Angevare Marianne Steijn Mireille vd Kracht Lid, audit-, treasury-, personeelscommissie Lid, audit-, treasury-, huisvestingcommissie. Voorzitter, onderwijs-, remuneratiecommissie Lid, onderwijscommissie Jaar van aftreden Zittingstermijn 2020 eerste 2020 2020 2018 2019 tweede eerste eerste eerste N.B. ten tijden van het schrijven van dit jaarverslag heeft Marianne Steijn zich teruggetrokken uit de RvT. Er is een mogelijke rol voor haar in de plaatselijke politiek wat het aanblijven als lid RvT niet mogelijk maakt. De RvT heeft ervoor gekozen om, ter ondersteuning van zijn taak, commissies in te stellen. Voor het lidmaatschap van een commissie zijn specifieke deskundigheid en affiniteit met het “onderwerp van een commissie” van betekenis. De samenstelling van de commissies, m.n. de positie van (vice) voorzitter is beschreven in het regelement RvT. RvT vergaderingen De RvT is in de verslagperiode vijf maal bijeengeweest waarvan één maal samen met de GMR. De RvT vergadering worden voorbereid door de voorzitter RvT en voorzitter CvB of in dit schooljaar de leden van de coördinatiegroep, overige leden van de RvT dragen agendapunten aan. N.a.v. de (jaarlijks terugkerende) agendapunten worden voorafgaande aan de vergadering door commissie en CvB het agendapunt doorgesproken, advies geformuleerd. De commissie brengt dit beargumenteerde advies tijdens de vergadering in. De informatievoorziening verloopt vaak via de voorzitter CvB al dan niet in combinatie met een commissie. De RvT heeft aangegeven vaker zelf informatie te verzamelen o.a. door eigen netwerk, scholen en VTOI. Verder worden van tijd tot tijd externen zoals accountant, stafmedewerkers, directeur Passend Onderwijs, uitgenodigd. Alleen bij de evaluatievergadering van de RvT is de voorzitter CvB niet aanwezig, soms op onderdelen of bij aanvang van de vergadering. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren onder anderen: Onderwijsinnovatie Evaluatie schoolbezoek Afrondingsgesprek CvB Scholing RvT Zij-instroomtraject samenwerking INHOLLAND, Fedra, Tabijn RvT wijzer Beleggingsportefeuille Evaluatie SWV, diverse onderdelen Jaarplannen scholen Aanstelling accountant Profiel nieuw lid van de RvT Begroting en begrotingscyclus 10 | Atlant Basisonderwijs

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication