10

Wzd werd geconfronteerd met onwetendheid en soms zelfs met achterdocht. Dit knelpunt hebben de CVP Wzd-aanbieders ook op landelijk niveau kenbaar gemaakt. In januari 2022 heeft minister Helder, in een brief aan de Tweede Kamer, benadrukt dat de toegang van de CVP Wzd voor een algemeen bezoek niet ontzegd mag worden bij zorgaanbieders die de Wzd uitvoeren. Inmiddels is de CVP Wzd bij de meeste zorgorganisaties welkom en zijn er afspraken gemaakt over locatiebezoeken. Er is ook meer ruimte ontstaan om voorlichting te geven over de functie. Hierdoor is het aantal voorlichtingsactiviteiten in de loop van 2022 erg gegroeid. De voorlichtingsactiviteiten richten zich op diverse doelgroepen: cliëntenraden, groepen cliënten, groepen verwanten of vertegenwoordigers, zorgteams en managementteams. AANTAL KEREN VOORLICHTING IN 2022 800 700 600 500 400 300 200 100 0 794 677 684 413 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal AANDACHT VOOR COMMUNICATIE Door als CVP Wzd-aanbieders gezamenlijk op te trekken, kan de bekendheid van de CVP Wzd doelmatig vergroot worden. De gezamenlijke website (www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl) is verder uitgebreid ter verbetering van de rol, bekendheid en vindbaarheid van de CVP Wzd. De CVP Wzd-aanbieders hebben in 2022 een stripverhaal over het werk van de CVP Wzd ontwikkeld om een ingewikkeld verhaal uit te leggen in eenvoudige taal. Er zijn stripverhalen gemaakt over de rol van de CVP Wzd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de zorg voor mensen met dementie. Deze stripverhalen zijn digitaal beschikbaar via de website 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication