11

en in een gedrukte versie. De gedrukte versies zijn door de CVP Wzd verspreid onder de diverse doelgroepen. De strips zijn goed ontvangen. Het blijkt een goed middel te zijn om uit te leggen wat we voor cliënten kunnen betekenen en om het onderwerp onvrijwillige zorg bespreekbaar te maken. HOOFDPERSOON IRMA UIT DE STRIPVERHALEN Voor de communicatie wordt ook de samenwerking gezocht met partijen uit het veld. Er is bijvoorbeeld in samenwerking met Vilans een Wzd-café georganiseerd voor zorgprofessionals over de rol en functie van de CVP Wzd. INHOUD VAN HET WERK KWESTIES In grote lijnen blijft de inhoud van de ondersteuningsvragen die gesteld worden hetzelfde als vorig jaar. Veel kwesties gaan over onvrede over de zorg of begeleiding en onvrede over de ruimte die een cliënt krijgt om zijn of haar eigen leven in te richten. Toch zijn er wel enkele opvallende zaken te zien. Een deel van de kwesties lijkt namelijk gekoppeld te zijn aan beleidskeuzes die door een organisatie gemaakt worden. In 2021 hebben veel zorgorganisaties bijvoorbeeld hun rookbeleid aangepast. Vanaf medio 2021 is er een toename van kwesties van cliënten die een rookverbod als onvrijwillige zorg ervaren. De zorgorganisaties hebben in 2022 de corona-maatregelen afgebouwd, daardoor zijn er minder kwesties die hieraan gerelateerd zijn. Een ander opvallend punt is het aantal kwesties dat te relateren is aan de inzet van invalkrachten en personeelstekorten. Hierin is een toename zichtbaar. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat voor het terugdringen van onvrijwillige zorg het essentieel is dat de zorgverlener de cliënt goed kent. Een tekort aan personeel of het gebruik van invalkrachten bevordert deze vertrouwdheid niet. 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication