12

RESULTATEN Uit ervaringen van de CVP Wzd zelf, komt naar voren dat de cliënten of vertegenwoordigers zich erg gesteund voelen door de CVP Wzd. Ook al lukt het niet altijd om de inzet van onvrijwillige zorg af te bouwen, dan wordt er toch aandacht besteed aan onvrijwillige zorg met de cliënt of de vertegenwoordiger. Dit brengt een bewustwordingsproces op gang. Medewerkers zijn zich regelmatig niet bewust van de onvrijwillige zorg die ze verlenen en de positie die cliënten en hun vertegenwoordigers daarin hebben. Door de gesprekken met bestuurders komt de Wzd ook bij hen vaker op de agenda. Er zijn diverse bestuurders die in 2022 alsnog locaties hebben laten registeren in het Wzd-register. Er wordt daarnaast vaker van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een klacht bij een klachtencommissie Wzd in te dienen, dan onder de Bopz. Dit gebeurt bijna altijd met de ondersteuning van een CVP Wzd. TEVREDENHEIDSONDERZOEK In maart 2022 is gestart met een tevredenheidsonderzoek onder cliënten en vertegenwoordigers die zijn ondersteund door een CVP Wzd. De respondenten zijn heel tevreden. Er wordt door 98% positief geantwoord op de vraag of ze de CVP Wzd bij anderen zouden aanraden. Er kan niet gesteld worden dat deze uitkomst representatief is voor álle cliënten, aangezien de respons op het onderzoek beperkt is, maar de getallen geven een goede indicatie, in totaal is de vragenlijst 106 keer volledig ingevuld. VRAAG AAN CLIENTEN: ZOU JE DE CVP WZD VRAAG AAN VERTEGENWOORDIGERS: ZOU U DE CVP WZD AANRADEN BIJ ANDEREN? AANRADEN BIJ ANDEREN? Ja Ja Nee Nee 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication