13

KWALITEITSONTWIKKELING UPDATE TOOLBOX PRIMAIR PROCES Voor iedere CVP Wzd is een herziene digitale toolbox beschikbaar met richtlijnen, achtergrondinformatie, voorbeeldbrieven, checklijsten en dergelijke. Deze toolbox wordt het Primair Proces genoemd en is door de CVP Wzd-aanbieders gezamenlijk ontwikkeld vanuit het kwaliteitskader CVP Wzd. Op basis van de ervaringen die de eerste twee jaar is opgedaan, is deze toolbox in 2022 volledig herzien. BASISOPLEIDING CVP WZD In 2022 is het aantal CVP Wzd uitgebreid. Doordat er een btw-vrijstelling is gekomen voor deze functie, konden de CVP Wzd-aanbieders extra personeel aannemen. Alle nieuwe medewerkers volgen een intensieve basisopleiding CVP Wzd op post-hbo-niveau. Deze wordt door twee opleidingsinstituten aangeboden. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Alle CVP Wzd staan in het Registerplein geregistreerd als CVP Wzd (in opleiding). Om deze registratie te behouden moeten de CVP Wzd aantonen dat ze aan deskundigheidsbevordering doen door middel van het behalen van accreditatiepunten. De CVP Wzd hebben individueel diverse opleidingen gevolgd, maar de CVP Wzd-aanbieders boden diverse geaccrediteerde opleidingen aan voor alle CVP Wzd, zoals een juridische verdiepingstraining. Naast geaccrediteerde opleidingen zijn er ook andere kennismomenten aangeboden, zoals informatiebijeenkomsten over de Landelijke Faciliteit CVP Wzd, de IGJ en het CIZ. Naast dit gezamenlijke aanbod verzorgen de aanbieders CVP Wzd-trainingen voor hun medewerkers over bijvoorbeeld het registratiesysteem Octopus, doelgroepen Wzd, communicatie en het primair proces. Dit vindt plaats naast casuïstiekbespreking, intervisie, inhoudelijke ondersteuning en werkbegeleiding. Er is in 2022 weer een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor alle CVP Wzd. De bijeenkomst stond in het teken van verbinding en kende een grote opkomst. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication