15

over het belang van de toegang tot een CVP Wzd en de informatie over de rol van de CVP Wzd. Ook is er door de minister gesproken over het belang van de CVP Wzd voor mensen die thuis wonen met zorg, ook voor niet Wlzcliënten. COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS Het College voor de Rechten van de Mens doet onderzoek naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. In 2022 was het thema: Rechtsbescherming van mensen met een beperking. Op verzoek van het College hebben de CVP Wzd-aanbieders een gezamenlijke reactie gegeven op het onderwerp ‘klachtenprocedures Wzd’. Het rapport is inmiddels gepubliceerd en overhandigd aan de minister. LANDELIJKE VERENIGING VOOR VERTROUWENSPERSONEN In opdracht van VWS heeft de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV) onderzoek gedaan naar de behoefte die er onder de CVP Wzd is, om lid te worden van de LVV als beroepsvereniging. De LVV heeft daartoe een enquête uitgezet onder de CVP Wzd en gesprekken gevoerd met de CVP Wzd-aanbieders. PRAKTIJKTUINEN WZD IN DE AMBULANTE SETTING Vanuit Actiz zijn er ‘praktijktuinen’ opgezet bij zorgaanbieders om ervaring op te doen met de Wzd in de ambulante setting. De CVP Wzd-aanbieders zijn aangesloten bij het symposium waar de ervaringen uit de praktijktuinen gedeeld zijn. SAMENLOOP WZD EN WVGGZ De CVP Wzd-aanbieders zijn aangesloten bij de spiegelsessie Samenloop Wvggz en Wzd. Het vertrouwenswerk vindt plaats in beide wetten. In deze spiegelsessies zijn knelpunten besproken en is naar oplossingen gezocht voor cliënten die met beide wetten te maken krijgen. 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication