19

CLIËNTENVERTROUWENSWERK IN CIJFERS AANTAL CLIËNTEN NEEMT VERDER TOE In 2022 hebben 1916 unieke cliënten1 en/of hun vertegenwoordigers contact opgenomen met de CVP Wzd. Dit is een toename van 6,1% ten opzichte van 2021, toen 1806 unieke cliënten of vertegenwoordigers contact met ons opnamen. De toename hangt samen met het feit dat de CVP Wzd steeds bekender wordt bij cliënten, hun naasten en zorgprofessionals. Naar verwachting zal het aantal in 2023 verder toenemen door ruimere toegang bij de zorgaanbieders en het (nog) meer bekend raken van de functie bij cliënten en vertegenwoordigers. AANTAL ONDERSTEUNINGSVRAGEN Een cliënt kan meerdere ondersteuningsvragen of kwesties hebben. Hierdoor ligt het aantal ondersteuningsvragen hoger dan het aantal cliënten. In 2022 werden er in totaal 2916 ondersteuningsvragen behandeld. In 2021 waren dat er 2702. Ook hier is dus sprake van een stijging, in dit geval 7,9%. Bij de meeste ondersteuningsvragen namen cliënten direct contact op via de telefoon van de CVP Wzd. Daarnaast zien we dat steeds meer vragen volgen uit de locatiebezoeken en voorlichtingen. FIGUUR 01: AANTAL ONDERSTEUNINGSVRAGEN PER SECTOR 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.875 1.713 Som van 2021 Som van 2022 657 603 270 268 55 52 Jeugd/WMO Wiz-Anders Wiz-PG Wiz-VG 38 36 Wvggz* 22 27 1 ZVW 1 Onbekend Uit figuur 01 blijkt dat het grootste aantal ondersteuningsvragen in 2021 uit de VG-sector kwam. In voorgaande jaren was dit ook het geval. 19 1 We tellen unieke cliënten, dat wil zeggen dat een cliënt die in een jaar meerdere keren contact opneemt met de CVP Wzd, maar één keer wordt meegeteld.

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication