21

FIGUUR 05: TOP 5 ONDERWERPEN BIJ ONVREDE 2022 225 Bewegingsvrijheid (onvrw) Verblijf (vrw) 547 168 225 / 14% 168 / 10% Medische handelingen (onvrw) 100 / 5% Zorg/begeleiding (vrw) 575 / 36% 100 Eigen leven in richten (onvrw) 547 / 34% 575 FIGUUR 06: TOP 5 ONDERWERPEN BIJ KLACHT 2022 28 44 Bewegingsvrijheid (onvrw) Medische handelingen (onvrw) Verblijf (vrw) 14 Zorg/begeleiding (vrw) Eigen leven inrichten (onvrw) 9 28 / 18% 14 / 9% 9 / 6% 57 / 38% 44 / 29% 57 Wat opvalt, is dat de top 5 aan vragen om informatie en advies vaak over vrijwillige zorg gaan (56 procent) terwijl het bij klachten en bij uitingen van onvrede meestal over onvrijwillige zorg gaat (respectievelijk 54 en 56 procent). De CVP Wzd kan in een ondersteuningstraject verschillende type acties inzetten, bijvoorbeeld het geven van informatie en advies, het voeren van een gesprek met de leidinggevende of het ondersteunen van een klacht bij de klachtencommissie Wzd. Per ondersteuningstraject kunnen dat ook meerdere acties zijn. Figuur [nummer] toont het totaal (3.587) van de ingezette acties verdeeld naar het type acties. Zichtbaar is dat bij meer dan de helft van alle acties informatie en advies is ingezet. 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication