23

FIGUUR 08: RESULTATEN VAN INGEZETTE ACTIES Opgelost Doorverwezen naar andere functionaris Deels opgelost Gestaakt Onbekend Niet opgelost Doorverwezen naar andere CVP Wzd Ongegrond Gegrond Deels gegrond Geen uitspraak Niet ontvankelijk 0 16 18 10 6 4 3 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 752 506 169 186 202 1.715 LOCATIEBEZOEKEN EN VOORLICHTINGEN Naast het ondersteunen van cliënten, heeft de CVP Wzd de taak om proactief locaties van zorgaanbieders te bezoeken om bereikbaar en zichtbaar te zijn voor de cliënten. Vanaf het in werking treden van de Wzd, hebben de CVP Wzd contact gezocht met zorgaanbieders om kennis te maken en zichzelf te introduceren. De introductie van het cliëntenvertrouwenswerk heeft in 2020 en 2021 veel tijd gekost. Bij de meeste zorgaanbieders is de CVP Wzd inmiddels een bekende speler geworden. Het aantal locatiebezoeken is in 2022 sterk toegenomen ten opzichte van 2021: van 6247 in 2021 naar 10.688 locatiebezoeken in 2022. Landelijk gaat het om 450 unieke zorgaanbieders waar deze locatiebezoeken inmiddels plaatsvinden. Uit figuur 08 blijkt dat het aantal locatiebezoeken in de sector ‘psychogeriatrisch’ in 2022 sterker is gestegen dan in de sector ‘verstandelijk beperkt’. Het aantal locatiebezoeken onder de zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ lag een stuk lager. 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication