24

FIGUUR 09: TOTAAL AANTAL LOCATIEBEZOEKEN PER SECTOR’ 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 6.185 Som van 2020 Som van 2021 4.227 3.125 3.021 101 GA 276 PG VG Daarnaast verzorgen de CVP Wzd veel voorlichtingen tijdens familie- en verwantenbijeenkomsten en aan zorgprofessionals over de CVP Wzd. In 2022 is het aantal voorlichtingen sterk toegenomen. FIGUUR 10: TOTAAL AANTAL VOORLICHTING PER SECTOR 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.398 1.053 70 4 GA 11 49 Overige 168 125 PG VG ANNEKE BEGRIJPT DE BEPERKING, MAAR KAN HET NIET TOEPASSEN Tijdens een bezoek aan een locatie waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel wonen, merkt de CVP Wzd op dat een mevrouw naar het toilet wil, maar van de zorgmedewerkers niet mag. De CVP Wzd gaat verder in gesprek met mevrouw, die zich voorstelt als Anneke. Anneke vertelt over deze beperking en zij verzoekt de CVP Wzd om met haar en met de zorgmedewerkers hierover in gesprek te gaan. In dit gesprek blijkt dat Anneke een medische aandoening heeft die vraagt dat Anneke niet steeds naar het toilet gaat. Echter door haar beperkingen in de regievoering (jong dementerend) kan zij dit niet zelf hanteren. Anneke snapt de noodzaak wel op momenten van uitleg, maar is dit vergeten op een later moment. In het gesprek zijn afspraken gemaakt over goede en herhaaldelijk uitleg aan Anneke over het waarom van de afspraak én een voor haar wenselijke manier om dit te doen. 24

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication