28

INTERVIEW CLIËNTVERTROUWENSPERSOON WZD De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt inmiddels drie jaar. Barry Nugteren, cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd) bij Zorgstem van het eerste uur, gaat binnenkort met pensioen. Met haar kijken we terug op haar driejarige ervaring met het invullen van de rol van de CVP Wzd. Met als terugkerend thema in haar ervaringen dat ‘onvrijwillige zorg vraagt om aanvliegen vanuit cliëntperspectief, alleen zij kunnen ons vertellen wat onze weg moet zijn’. De CVP Wzd op de motor. Barry is na ruim drie jaar werken als CVP Wzd geen onbekende meer in de regio waar zij werkt. Na ruim 40 jaar gewerkt te hebben als ergotherapeut in allerlei sectoren van de zorg (met als specialisatie: hersenen en gedrag), als docent en als ondernemer, vond zij het werk als CVP een mooie afronding van haar werkzame leven. Hierin kon zij al haar ervaringen inzetten. Toen Barry eind 2019 solliciteerde op de functie van CVP Wzd was dit nog een nieuwe rol in een nieuwe wet. Haar beeld bij de functie was dat mensen dringend behoefte hadden aan ondersteuning bij de rechtspositie bij onvrijwillige zorg en dat de noodzaak hoog was. Het is een andere werkelijkheid geworden vertelt Barry: ”De bekendheid met de Wzd en CVP Wzd moest van meet af aan groeien. Bij alle betrokkenen. Bij zorgaanbieders kwam de bekendheid met de CVP Wzd niet gelijk als prioriteit op de agenda. En na de start kwam vrij snel corona, wat een diepe invloed had op de zorg voor de cliëntendoelgroepen Wzd. De implementatie van de Wzd en CVP Wzd vroeg en vraagt nog steeds veel investering. Dat is wat ik de CVP Wzd wens voor de komende jaren, dat dit welkom nog meer vergroot wordt. Een landelijke campagne zou hier een goede bijdrage aan kunnen leveren, net zoals meer voorlichtingsmogelijkheden over de CVP Wzd”, aldus Barry. Energie krijgt Barry van het bevraagd worden op haar kennis van de Wzd en de rechten van cliënten. Hierover geeft ze graag uitleg. Bijvoorbeeld tijdens een bereikbaarheidsdienst, bij kwesties of tijdens een voorbespreking van een klachtgesprek met een cliënt of vertegenwoordiger. Ook uitleg geven aan nieuwe collega’s en sparren met collega’s a.d.h.v. casuïstiek vindt zij erg leuk. 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication