4

VOORWOORD De vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk Wet zorg en dwang (CVP Wzd) in Nederland – Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd en Zorgstem ondersteunen cliënten en hun vertegenwoordigers die met onvrijwillige zorg te maken (kunnen) hebben. Samen zijn we verantwoordelijk voor ondersteuning van de rechtspositie van alle cliënten in Nederland die onder de Wet zorg en dwang vallen. Als aanbieders werken we samen en treden we gezamenlijk naar buiten om de kwaliteit van het CVP Wzd-werk te waarborgen en door te ontwikkelen. Dit jaarverslag geeft een beeld van onze bijdrage in 2022. In het 1e kwartaal werden we nog geconfronteerd met coronamaatregelen en hebben we voornamelijk gekeken naar wat we wél konden betekenen. Bij gesprekken voor individuele kwesties, voorlichtingen en locatiebezoeken heeft de CVP Wzd vooraf met de zorgaanbieder contact opgenomen of een bezoek verantwoord was. Waar dit niet lukte, hebben wij onze activiteiten online uitgevoerd via Zoom of Microsoft Teams. Zo was er toch veel contact mogelijk. Na het 1e kwartaal verdwenen de coronamaatregelen naar de achtergrond en konden de CVP Wzd weer locaties bezoeken, voorlichting geven en live cliëntgesprekken in de directe zorgomgeving voeren. In de loop van 2022 nam het aantal locatiebezoeken en kwesties toe en daarmee onze zichtbaarheid en de naamsbekendheid. Cliënten en vertegenwoordigers weten ons beter te vinden. TOEGANG TOT DE CVP WZD We bieden ondersteuning aan mensen die een beperking hebben in de regievoering. Hierbij is het wenselijk om door een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij te worden gestaan. Deze luistert en biedt professionele ondersteuning bij vragen over zorg onder dwang. Tegelijkertijd merken we dat nog lang niet alle zorgprofessionals en bestuurders goed op de hoogte zijn van de Wzd en de noodzaak voor toegang tot de CVP Wzd. Minister Helder van Langdurige Zorg heeft zich in haar brief van 28 maart 2022 voorstander getoond van vrije toegang van de CVP Wzd tot cliënten die onder de Wzd vallen. In 2022 hebben we met zorgaanbieders, brancheorganisaties, cliëntorganisaties, het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, gesprekken gevoerd 04

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication