9

ONTWIKKELINGEN CVP WZD INLEIDING De eerste twee jaar van de functie CVP Wzd kan gezien worden als opbouwfase. Er is veel aandacht besteed aan het leggen van contact met de zorgaanbieders en het maken van samenwerkingsafspraken. Belangrijk daarbij: hoe zorgen we ervoor dat cliënten, die onvrijwillige zorg krijgen, weten dat ze een beroep kunnen doen op een CVP Wzd? En hoe geven we vorm aan de functie van de CVP Wzd? De implementatie van deze nieuwe functie werd enorm vertraagd door de coronapandemie. In 2022 is de opbouwfase geleidelijk overgegaan in een organisatiefase. Door de groeiende vraag naar ondersteuning moesten er keuzes worden gemaakt. Deze keuzes hadden betrekking op: waar gaat de CVP Wzd zich op focussen? Wat kunnen de CVP Wzd-aanbieders efficiënter gezamenlijk doen? Hoe kunnen we de deskundigheid van de CVP Wzd vergroten en opgedane leerervaring verwerken in tools? Hoe dragen we het meest bij aan de kern van onze rechtsbeschermende opdracht? FOCUS VAN DE DIENSTVERLENING AANPASSING DIENSTVERLENING Bij de start van de CVP Wzd bleek al snel dat het budget, dat beschikbaar is voor de dienstverlening van de CVP Wzd, niet toereikend genoeg is om aan het kwaliteitskader CVP Wzd te voldoen. Omdat het budget niet is verhoogd, hebben de CVP Wzd-aanbieders gezamenlijk uitgangspunten voor de dienstverlening vastgesteld. De volgende prioritering is aangebracht: » Prioriteit bij individuele ondersteuningstrajecten. » Prioriteit bij doelgroepen met ‘zwaardere’ onvrijwillige zorg (bijvoorbeeld insluiting). » Alleen locatiebezoeken bij locaties die in het Wzd-locatieregister staan. » Geen prioriteit bij het benaderen van niet-Wlz-cliënten. Begin 2022 zijn alle zorgaanbieders hierover geïnformeerd. VAN TOEGANG NAAR VOORLICHTING De eerste twee jaar is veel tijd besteed aan gesprekken met zorgorganisaties over ‘de toegang’ van de CVP Wzd tot cliënten en op welke wijze de CVP Wzd zich bekend kan maken aan cliënten en hun vertegenwoordigers. De CVP 09

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication