10

4. Onze focus op het milieu 4.1 Biogrondstoffen Voor het opwekken van duurzame energie in onze Duurzame Energie Installaties maakten we in 2020 gebruik van biogrondstoffen, bestaande uit houtachtige reststromen. Waar deze reststromen vandaan komen, aan welke duurzaamheidseisen de biogrondstoffen moet voldoen en om welke soorten reststromen het gaat, wordt in deze kaart toegelicht. Duurzaamheid en kwaliteit biogrondstoffen Voor het opwekken van groene warmte maken we gebruik van duurzame biogrondstoffen, geleverd onder NTA8080/Better Biomass Certificaat. Hiermee toont onze leverancier aan dat de biogrondstoffen afkomstig zijn uit natuurterreinen, parken en plantsoenen en bossen met een verantwoord bosbeheer. Om te borgen dat de geleverde kwaliteit van biogrondstoffen constant is, dient deze te voldoen aan de Ö-NORM M7133. Deze norm wordt in het handelsverkeer wederzijds erkend. Parallel aan de gestelde kwaliteitseis wordt elke levering van biogrondstoffen, voordat deze in de voorraadbunker wordt gestort, visueel gecontroleerd op eventuele verontreinigingen. Ook wordt het vochtgehalte van de biogrondstoffen bepaald en wordt getest of de deeltjesgrootte voldoet aan de eis. Voldoen biogrondstoffen niet, dan worden deze niet gestort en gaat de vracht retour naar de leverancier. Zo wordt ervoor gezorgd dat onze Duurzame Energie Installaties optimaal presteren met minimale impact voor het milieu. De afbeelding van de kaart aan de linkerzijde is algemeen van toepassing. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication