11

Tabel Herkomst biogrondstoffen 2020: Onderstaand overzicht geeft de afstand weer tussen de oogstlocatie van de biogrondstoffen, de hoeveelheid en de afstand tot de opslaglocaties in gemeente Ede. Zo is te zien dat 28,9% van de biogrondstoffen binnen een straal van 20 kilometer afkomstig is. De herkomst en afstand van de biogrondstoffen wordt jaarlijks extern getoetst door de certificateur voor het NTA-8080 certificaat. 4.2 Het opwekken van duurzame energie Het opwekken van duurzame energie vindt plaats in de drie Duurzame Energie Installaties. Hiervoor staan zes houtgestookte ketelinstallaties opgesteld met een thermisch vermogen variërend van 3,7 tot 6,2 MW. Deze houtgestookte ketel-installaties vormen de primaire bron voor het opwekken van de warmte. Om te borgen dat te allen tijde kan worden voldaan aan de warmtevraag, is voorzien in drie backup gasgestookte CV-ketels. Bio Energie de Vallei (Dwarsweg) Samenstelling: 2 Houtketels van 6,2 en 4,0 MWth. 2 CV ketels van 6,0 MWth Bio Energie Ede (Geerweg) Samenstelling: 2 Houtketels van 3,7 MWth 1 CV ketel van 4,7 MWth Bio Energie Ede Noord (Knuttelweg) Samenstelling: 2 Houtketels van 3,7 MWth In 2020 leverde onze Duurzame Energie Installaties, door de inzet van biogrondstoffen, 325.297 GJ aan warmte, stoom en elektriciteit. Hierdoor werd maar liefst 10,28 miljoen m3 aan fossiele brandstof, zijnde aardgas, bespaard. Een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar 1.239 m3 aardgas (bron: www.milieucentraal.nl). Door de inzet van biogrondstoffen hebben we het gebruik van aardgas door 8.295 huishoudens bespaard. Zou je deze hoeveelheid aardgas verstoken dan komt daar gemiddeld 18.500 ton CO₂ bij vrij. Door het gebruik van biogrondstof hebben dus 18.500 ton (fossiele) CO₂ uitstoot bespaard. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication