12

4.3 Emissies Duurzame Energie Installaties 2020 Zonder dat hiertoe de wettelijke verplichting bestaat wordt jaarlijks de uitstoot (ofwel emissie) van de drie Edese Duurzame Energie Installaties vallend onder Bio-energie de Vallei (www.bio-energiedevallei.nl) gemeten. Deze metingen worden uitgevoerd door het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau SGS Nederland. (www.sgs.nl). De uitkomst van de metingen van 2020 zijn verstrekt aan Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De resultaten van de metingen zijn per locatie onderstaand weergegeven. Figuur 4.3: Emissies houtkachels Bio-Energie de Vallei (Dwarsweg). Vermogen ketel 1 is 4,0 MWth, vermogen van ketel 2 is 6,2 MWth. Ketels dienen te voldoen aan de emissie-eisen behorende bij het vermogen van de ketel. De grens ligt hierbij op <5,0 MWth. Figuur 4.4: Emissies houtkachels Bio-Energie Ede (Geerweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen. Figuur 4.5: Emissies houtkachels Bio-Energie Ede Noord(Knuttelweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen. Voor de toets of er wordt voldaan aan de emissie-eisen is de maximale gemeten waarde van de drie afzonderlijk uitgevoerde metingen, naast de eis gelegd. Met trots kunnen we zeggen dat onze Duurzame Energie Installaties voldoen aan de wettelijke emissie-eisen. En dat niet alleen, maar ook dat we ruimschoots voldoen aan alle de normen in de ons omringende landen. Ter illustratie wordt, in onderstaande grafieken aangegeven hoe streng onze Nederlandse emissienormen zijn ten opzichte van de normen in de ons omringende landen. Daar waar ‘stof’ staat, moet gelezen worden ‘totaal stof’. Bronnen: Emissie-eisen in Nederland voor hout gestookte installaties per 1-1-2015 (Activiteitenbesluit) Emissie-eisen in België voor hout gestookte installaties per 19 december 2017 (Vlarem II -21-12-2017) Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication