14

5 De focus op onze omgeving 5.1 In 2020 zijn er sinds de start meting 9 meldingen geweest Bio Energie de Vallei (Dwarsweg) Bio Energie Ede (Geerweg) Bio Energie Ede Noord (Knuttelweg) 0 6 3 Meldingen 2020 Wij zijn ons ervan bewust dat onze Duurzame Energie Installaties impact kunnen hebben op de omgeving. Derhalve worden meldingen uiterst serieus genomen. Meldingen, signalen en klachten uit de omgeving gelden als een verbeterkans voor de organisatie. Een melding kan aanleiding zijn om contact te zoeken met de toezichthouder bij Omgevingsdienst de Vallei voor verder overleg. Warmtebedrijf Ede en haar leveranciers willen een open toegankelijke cultuur vertegenwoordigen. Het persoonlijk contact met onze omgeving is belangrijk. Onze installaties zijn lokaal gesitueerd; het is dan ook aan ons om een goede buur te zijn. Om deze impact te minimaliseren wordt adequaat opgetreden bij meldingen vanuit de omgeving. Hiertoe is ons intern proces in het voorjaar van 2020 verbeterd. Met als doel de binnengekomen melding snel te kunnen onderzoeken en handelen als dat nodig is. En de persoon die de melding heeft gedaan, inzicht te kunnen geven over hoe de melding is opgevolgd. Nieuw daarbij is dat elke melding die komt vanuit de omgeving en niet is gerelateerd aan de levering van warmte, maar aan de locaties van de duurzame energie installaties, indien gewenst door de melder, door Warmtebedrijf Ede wordt opgevolgd door een keukentafelgesprek. Het doel van het keukentafelgesprek is drieledig. Enerzijds kan de melding beter worden behandeld, omdat er meer informatie beschikbaar is. Anderzijds is de melder erdoor verzekerd dat de melding serieus wordt genomen. Ten slotte geldt dat door de persoonlijke contacten met de klager zeker wordt gesteld, dat de melding daadwerkelijk vanuit de lokale omgeving wordt gedaan. Omdat de Duurzame Energie Installaties erg in de belangstelling staan, is het belangrijk om uit te sluiten dat er sprake is van ongegronde beweringen. Na de officiële beantwoording van de melding wordt afsluitend contact gezocht over de beantwoording om te vernemen of de melding naar tevredenheid is behandeld zodat het dossier kan worden gesloten. Het belangrijkste leerpunt uit 2020 was, dat goede gesprekken met de melder na diens melding , belangrijk zijn. De melder is daarmee verzekerd dat zijn klacht wordt opgepakt en dat hij ook in de gelegenheid wordt gesteld om aan te geven dat de klacht is afgerond. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication