15

5.2 Participatie Meedenken en de kwaliteit daarvan, worden door Warmtebedrijf Ede om verschillende redenen belangrijk gevonden. Het streven daarin is dat de belangen van de omgeving waar mogelijk op een goede manier worden meegenomen. Uitgangspunten zijn daarbij heldere, open en tijdige communicatie in een goede dialoog met de omgeving. We zijn ons bewust van de (gepercipieerde) impact die ons warmteproject kan hebben en daarom is er aandacht voor de omgeving en belanghebbenden. Hoe Warmtebedrijf omgaat met haar maatschappelijke betrokkenheid wordt onderstaand toegelicht. Warmteraad Om ervoor te zorgen dat de klanten van Warmtebedrijf Ede betrokken zijn en blijven bij de ontwikkelingen van de organisatie wordt de “Warmteraad” opgericht. Doel van de Warmteraad is om advies uit te brengen aan Warmtebedrijf Ede, zodat wij meer zicht krijgen in datgene wat er in Ede speelt, om daar vervolgens beter op te kunnen inspelen. Leden kunnen onder andere advies uitbrengen aan Warmtebedrijf Ede over maatschappelijke vraagstukken in het kader van de energietransitie. Zij gaan daarnaast als klankbord functioneren, door tijdens de bijeenkomsten discussie te voeren. Meer informatie op www.warmtebedrijfede.nl/warmteraad De Kenniscampus Energietransitie-Experience - KCETE Het overbrengen van de broodnodige technische kennis van de energietransitie op de toekomstige generatie is van groot belang. Al bij de realisatie van de duurzame energie installatie op de Kenniscampus in Ede in 2016 is er een inpandig leslokaal gerealiseerd. In 2020 is het plan concreet geworden en is de Kenniscampus Energietransitie Experience gestart. Hier leren leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs meer over de techniek van de toekomst. Klassen bezoeken het technieklokaal in een de duurzame energie installatie op de Kenniscampus. In een moderne, escaperoom-achtige setting maken de leerlingen techniek-opdrachten gerelateerd aan de energietransitie. Meer informatie: https://energietransitie-experience.nl Lokale sponsoring Heideweek Als sinds 2015 is Warmtebedrijf Ede samen met Roseboom Ede ‘Black Sponsor’ van de Heideweek Ede. De Heideweek in Ede is een feestweek en een groot evenementen van Gelderland. Tijdens de bloeitijd van de heide vinden er verspreid over alle dorpen van de gemeente Ede meer dan 70 evenementen plaats. Helaas hebben de COVID-19-pandemie en -maatregelen ervoor gezorgd dat het evenement in 2020 niet kon doorgaan. Eindejaars -donatie Sinds enkele jaren heeft Warmtebedrijf Ede het geven van relatiegeschenken aan stakeholders in december, verruild voor een feestelijke donatie aan een lokaal goed doel. In eerdere jaren was dit bijvoorbeeld in de vorm van een door de medewerkers van Warmtebedrijf Ede verzorgde gezellige muzikale middag met de senioren van Vilente – de Pleinen. Ook hebben onze medewerkers kerstsfeer gebracht bij de Edese Voedselbank met het uitdelen van kakelversekerstpakketten en warme chocolademelk. Directeur Valentijn Kleijnen overhandigde eind 2020 tien Sheltersuits aan de Edese vestiging van het Leger des Heils. Het doel is om met de suits de zogeheten Edese ‘buitenslapers’ te ondersteunen. Dialoog met stakeholders Ook de lokale dialoog met stakeholders vindt Warmtebedrijf Ede erg belangrijk. Er zijn diverse structurele overlegvormen tussen Warmtebedrijf Ede en de gemeente Ede, Woonstede en Provincie Gelderland. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication