16

6 Warmtebedrijf Ede als werkgever 6.1 Een veilige werkomgeving Onze medewerkers vormen het kloppend hart van onze organisatie. Hun dagelijkse betrokkenheid en inzet zijn essentieel en hun inzichten nemen we niet alleen mee in onze dagelijkse bedrijfsvoering maar ook in het optimaliseren van de werkomgeving. Want pas in een werkomgeving die veilig is en waarin je je prettig voelt, kun je goed werken en verder ontplooien. Veilig werken staat binnen Warmtebedrijf Ede centraal. Het aantal ongevallen binnen onze organisatie heeft zich in 2020 beperkt tot één. De directie heeft maatregelen genomen om in een vergelijkbare situatie veilig te kunnen werken. Hier wordt door onder meer training en coaching aan gewerkt. 6.2 Kansen voor iedereen (antidiscriminatiebeleid) Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt. Aan deze overtuiging houdt de bedrijfsvoering van Warmtebedrijf Ede zich strikt, ook bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. We spannen ons in voor een gelijke behandeling van iedereen en voor een divers personeelsbeleid. We kijken niet alleen wie iemand is, maar kijken verder wat iemand kán. De bedrijfsvoering van Warmtebedrijf Ede is erop gericht om werkzoekenden een kans op werk te geven. De beoordeling van de werknemer vindt enkel en alleen plaats op basis van functie-gerelateerde criteria. Ook bij werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functiegerelateerd zijn. 6.3 Integriteit Warmtebedrijf Ede creëert een samenwerkingsgerichte werkomgeving, gebaseerd op respect, eerlijkheid en integer handelen. We stimuleren diversiteit en inclusie en behandelen iedereen correct en waardig. We tolereren hierbij geen enkele vorm van onaanvaardbaar gedrag. Het melden van (vermoedelijke) misstanden wordt niet alleen aangemoedigd, het wordt ook verwacht van medewerkers en de omgeving. 6.4 Eerlijk zaken doen Wij vragen van onze medewerkers zich correct te gedragen en situaties te vermijden die onze beslissingen in diskrediet zouden kunnen brengen. We handelen in het belang van Warmtebedrijf Ede en vermijden het verkrijgen van ongepaste voordelen of situaties waarin sprake is van mogelijke of schijnbare belangenverstrengeling. Omkoping of enige andere vorm van corruptie wordt niet getolereerd. We doen geen zaken waarmee ongebruikelijke betaalmethoden of abnormale voorwaarden gemoeid zijn. We bieden of accepteren geen geschenken en uitnodigingen die kunnen worden opgevat als een poging om zakelijke beslissingen op een onethische manier te beïnvloeden. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication