Warm zomer 2022

Warm Verlaging btw-tarief Kiezen bij een warmtenet Klantonderzoek Fonds Warmteraad Na enkele jaren met beperkingen lijkt het erop dat we ongehinderd kunnen gaan genieten van een fijne zomer. Een mooie tijd gewenst! jaargang 2, zomer editie

Goed bericht van de overheid 1 juli: tijdelijke verlaging btw Om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten, wordt de btw op energie tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Het lage tarief zal vooralsnog gelden vanaf 1 juli 2022 tot het einde van 2022. Wat betekent dat voor u, als klant van Warmtebedrijf Ede? • Tarieven De tarieven die op de website waren gepubliceerd zijn inclusief 21% btw. Inmiddels hebben we ze aangepast naar het 9% tarief. Ze staan al in de tabel op deze pagina. De nieuwe tarieven gelden voor het verbruik vanaf 1 juli 2022. • Voorschotbedrag Uw voorschotbedrag wordt verlaagd op basis van deze aanpassing van het btw-tarief. U gaat dus minder betalen. Blijft uw verbruik hetzelfde? Dan is er geen risico dat u moet bijbetalen. Voor klanten die in juli een jaarafrekening ontvangen, geldt een speciale regeling. Het verlaagde btw-tarief wordt meteen verwerkt bij het vaststellen van het voorschotbedrag voor de nieuwe verbruiksperiode. Dit gebeurd automatisch. Als klant hoeft u verder niets te doen. Op de verbruikskostenoverzichten zal de aanpassing van het btw-tarief pas zichtbaar zijn VANAF het overzicht dat in juli wordt verstuurd wordt, over de maand juni. De verlaging van het btw-tarief geldt vooralsnog tot en met 31 december 2022. De elektriciteitsrekening De rekening voor elektriciteit lijkt op dit moment mee te vallen. Dit komt niet omdat elektriciteit goedkoper is geworden. De reden is dat u korting krijgt om de gestegen kosten van aardgas en warmte te compenseren. Die korting wordt via de elektriciteitsnota verrekend.

Kansen om energie te besparen In elke editie van onze nieuwsbrief geven we aandacht aan mogelijkheden om op energie te besparen. Naast isolerende maatregelen die u kunt nemen, zijn er ook dingen die u direct zelf kunt doen. De website van Milieu Centraal geeft een aantal snelle bespaartips, zonder dat het eerst veel geld kost. Deuren dicht, korter douchen, lampen uit en apparaten niet op standby laten staan: het is vaak een kleine moeite. En alles bij elkaar scheelt het een heleboel op je energierekening! Hieronder onze top 3 • Sluit ramen en deuren en voorkom tocht door ramen en kieren. • Verwarm alleen de ruimtes waar u bent. • Gebruik minder warm water door iets korter te douchen. Ga liever douchen dan in bad en gebruik een water besparende douchekop. Voor meer informatie: klik hier >> Energieloket Ede Hebt u vragen over manieren waarop u uw huis verder kunt verduurzamen of over de Edese isolatieactie? Het energieloket beantwoordt alle vragen en geeft duurzaam advies. Het energieloket organiseert ook het mobiele energieloket, een caravan die op verschillende plaatsen in Ede wordt geparkeerd met als doel u als inwoner een helpende hand te bieden. Het mobiele loket staat de komende tijd op verschillende locaties: De Stek (Bloemenbuurt) woensdag 15 juni 10:00-15:00 uur vrijdag 17 juni 10:00-15:00 uur De Ark (Veldhuizen) woensdag 22 juni 10:00-15:00 uur vrijdag 24 juni 10:00-15:00 uur

Kiezen bij een warmtenet Is een woning is aangesloten op een warmtenet? Dan kun je als eigenaar of huurder niet overstappen op een andere warmteleverancier. Waarom eigenlijk niet? Het netwerk is lokaal Warmte via een warmtenet kun je niet vergelijken met bijvoorbeeld de levering van stroom. Het elektriciteitsnet is een landelijk en open net. Alles is met elkaar verbonden. Als leverancier kun je heel eenvoudig stroom inkopen en die leveren aan klanten door heel Nederland. Bij warmte ligt dat anders. Warmtenetten zijn lokaal en niet landelijk met elkaar verbonden. Elk warmtenet is een gesloten systeem: de warmtebron, het ondergrondse leidingstelsel en de afleversets in de woningen thuis zijn allemaal op elkaar afgesteld en staan met elkaar in verbinding. De warmtebron en de klanten mogen niet te ver van elkaar af liggen. Logisch: warmte kun je niet heel ver transporteren zonder veel warmteverlies. Die beperking in omvang maakt het lastig om meerdere leveranciers op één netwerk toe te laten. Alleen bij de betreffende bron zou je als nieuwe leverancier warmte kunnen inkopen om te leveren. Daar heb je dan wel een hele organisatie voor nodig. Bovendien is het aantal klanten dat je ermee kunt bedienen ook beperkt tot de omvang van het netwerk. In deze fase van de energietransitie is dat dus nog niet lonend. Niet voor een nieuwe leverancier en ook niet voor de klanten. Want door de extra mankracht die nodig is om hetzelfde product te leveren, wordt dat alleen maar duurder. We willen dat onze klanten blij met ons zijn Omdat we geen concurrenten op ons netwerk hebben voelen wij ons extra verantwoordelijk. Wij willen zo’n goed product en voor een dermate goede prijs 85% CO2 besparing warmtenet Aangesloten zijn op een warmtenet heeft voordelen. Zo word je op veel vlakken ontzorgd. Het onderhoud en de vervanging van de warmteset worden door ons geregeld. Als consument heb je daar dus geen onkosten meer aan en geen omkijken naar. Nu we in de fase zitten dat de installaties bieden, dat klanten graag bij ons blijven. Daarom zijn we er bijvoorbeeld trots op dat we onze tarieven voor warmte voor 2022 laag hebben kunnen houden. Ook zijn we trots op onze afdelingen klantenservice en op onze monteurs. Zij zetten zich dagelijks met alle enthousiasme in om u als klant van de best mogelijke service te voorzien.

en warmtebronnen verder verduurzamen, verduurzaamt je warmte automatisch mee. Ook daar hoef je als klant helemaal niets voor te doen. Ben je dus bent aangesloten op een warmtenet? Dan ben je klaar voor de toekomst. Overheid beschermt In de Warmtewet zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat je als consument een eerlijke prijs blijft betalen voor warmte. Gemiddeld betaal je nooit meer dan iemand die is aangesloten op aardgas met een eigen cv-ketel. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks een maximumprijs voor warmte vast. Die prijs is gekoppeld aan de gasprijs. Afgelopen jaren lagen onze tarieven onder de maximumprijs van de ACM. Nu de gasprijzen enorm zijn gestegen, zitten we zelfs ver onder het maximaal toegestane tarief. Behalve dat de ACM de prijzen van warmte reguleert ziet deze er ook op toe dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Er is altijd een keuze Niemand is verplicht om klant te blijven. U kunt voor een andere manier van verwarmen kiezen. Wilt u afsluiten? Dan vinden we dat natuurlijk jammer. Maar er is beslist géén sprake van een boete voor opzegging. We berekenen geen kosten voor gemiste inkomsten tot het eind van een jaarcontract of tariefperiode. Opzetten kan op elk gewenst moment. Wel is het zo dat de kosten om de woning van het warmtenet los te koppelen door de opdrachtgever van de afsluiting moeten worden betaald. En er zijn eisen die aan het afsluiten worden gesteld. De kosten verschillen per situatie. Daarom raden we aan om contact op te nemen met onze klantenservice als u uw woning wilt laten afsluiten van het warmtenet. Dan kunt u uw situatie bespreken, zodat u weet met welke kosten u rekening moet houden.

Warmteraad kiest winnaar duurzaamheidsfonds. De Warmteraad van Warmtebedrijf Ede heeft jaarlijks € 5.000 te besteden uit het Duurzaamheidsfonds Er zijn drie aanmeldingen ontvangen van projecten die hiervoor in aanmerking willen komen. Momenteel onderzoekt de Warmteraad welke van deze projecten lokaal de duurzaamheid en leefbaarheid vergroten en hier dus aanspraak op kan maken. In de volgende editie komen we hier zeker op terug.

Wat vindt u ervan? Doe mee aan ons klantonderzoek! Hoe ervaart u onze warmtelevering en onze dienstverlening? Vertel het ons door de enquête in te vullen! Natuurlijk hopen we op veel positieve reacties, maar ook opmerkingen en verbeterpunten zijn welkom. Het is een eerste onderzoek dat we hiervoor doen. Het gaat om maximaal 20 vragen. Wij zijn benieuwd naar uw mening, om van te leren en te kijken waar onze verbeterkansen liggen. Alvast onze hartelijk dank!

In Ede Een warmtebedrijf is een bedrijf met een maatschappelijke opdracht. Het Rijk, de provincie en de gemeentelijke overheid spelen een belangrijke rol in het vervullen van die opdracht. Belangrijk als het gaat om wet- en regelgeving en om de activiteiten te controleren. Winst die gemaakt mag worden is gemaximeerd en prijzen die berekend kunnen worden zijn gereguleerd. Gemeentes hebben ook een taak in de energietransitie. Zij vervullen een regie rol en dragen er zorg voor dat hun gemeente verduurzaamt, om uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te zijn. Om deze overheidsopdracht als warmtebedrijf te kunnen helpen invullen, is afstemming met de gemeente belangrijk. Welke actviteiten ontplooit het bedrijf en welke stappen wil de gemeente zetten? Strategische Agenda De gemeente en Warmtebedrijf Ede hebben hun handtekening gezet onder een gezamenlijke strategische agenda. In deze agenda staan afspraken over onder meer het aantal te realiseren aansluitingen op het warmtenet. Centraal daarin de vraag: wat is het doel van de gemeente Ede en wat kan Warmtebedrijf Ede realiseren? Maar ook alternatieven voor het huidige gebruik van bio-grondstoffen, zoals bijvoorbeeld aardwarmte staan in de strategische agenda. Verder zijn er afspraken gemaakt over de verdere beperking van de uitstoot van de Duurzame Energie Installaties. En over de communicatie van Warmtebedrijf Ede met de omgeving. (Interim) wethouder Leon Meijer: “De afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat we niet afhankelijk willen zijn van aardgas. En er is natuurlijk ook discussie over de duurzaamheid van biomassa. Maar als gemeente zien we dit als een mooie tussenvorm om te komen tot nog duurzamere vormen van energie opwekking. Een voordeel is dat er nu al een netwerk van leidingen onder de grond ligt, dat ook voor andere vormen van energie ingezet kan worden.”

Installaties nóg schoner De Installaties van Bio-Energie de Vallei in Ede hebben een emissie die ruim binnen de geldende Nederlandse normen vallen. Maar het kan altijd beter. Met het project Schoner Dan Fossiel wil Bio-energie de Vallei de grenzen verleggen en met de installaties gaan behoren tot de schoonste ter wereld. Provincie Gelderland en de gemeente Ede dragen financieel bij aan dit project. Gedeputeerde Jan van der Meer: “Met deze subsidie dragen we eraan bij dat er meer woningen verwarmd gaan worden met duurzame warmte. De uitstoot van allerlei stoffen en CO2 vermindert en het aandeel biomassa wordt kleiner. Met dit unieke project zetten we een nieuwe standaard voor bio-energie installaties en worden we minder afhankelijk van Russisch aardgas. Door het project vermindert de uitstoot van bepaalde stoffen met maar liefst 70%. Daardoor verbetert de luchtkwaliteit in de gemeente Ede. Mede hierom draagt de gemeente Ede € 300.000 bij aan dit project. Hiermee wordt ook voldaan aan het Schone Luchtakkoord.” Het project maakt ook deel uit van de plannen van Warmtebedrijf Ede om het warmtenet verder te verduurzamen door meerdere duurzame bronnen aan te sluiten. Zo wordt bij Bio-energie de Vallei een houtgestookte ketelinstallatie verwijderd en vervangen door een hybride installatie. Industriële restwarmte en zon-thermische warmte worden ontwikkeld om te worden ingekoppeld. En op dit moment onderzoekt Warmtebedrijf Ede of aardwarmte kan worden toegevoegd. De bio-energie installaties zullen steeds meer kunnen worden afgeschaald naar een backupen piekvoorziening. Gelezen ? Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat woningen sneller verduurzamen. Als klant van Warmtebedrijf Ede hoeft u geen actie te ondernemen. U bent u aangesloten op duurzame warmte van het Slimme Groene Warmtenet. Dat betekent voor u: geen aanvullende investeringen en geen gedoe.U bent al klaar voor de duurzame toekomst.

Als alles duurder wordt... “Alles wordt dit jaar duurder. Wat kan ik doen als ik moeite heb om mijn rekening te betalen?” Heeft u moeite met het betalen van uw rekening? Wacht dan niet te lang en neem contact met ons op. Er is bijna altijd wel een oplossing te vinden. Wij willen voorkomen dat er een betalingsachterstand ontstaat met meer problemen tot gevolg. Wanneer een factuur niet wordt betaald, versturen wij diverse herinneringen. Ontvangen we geen reactie, dan wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder en wordt er een verhoging van minimaal € 40,00 incassokosten in rekening gebracht. Het is dus van belang dat u tijdig aan de bel trekt met betalingsproblemen. We begrijpen goed dat het leven dit jaar duurder is geworden. Mocht dit voor u tot problemen leiden, dan gaan wij graag met u in gesprek om samen te kijken naar een oplossing. Daarnaast kunnen uw verbruik doornemen om te kijken waar u eventueel kunt besparen. Daarvoor hebben we een aantal eenvoudig te nemen bespaartips. Alle kleine beetjes helpen immers! Mail of bel met onze Klantenservice: klantenservice@warmtebedrijfede.nl 085 – 07 12 600 Stel uw vraag tijdens ons spreekuur Warmtebedrijf Ede organiseert elke twee weken een online spreekuur. Klant of geen klant, u kunt ons alle vragen stellen over groene warmte, aansluiten op het warmtenet, toekomstige ontwikkelingen, enCOLOFON Warm is een uitgave van Warmtebedrijf Ede voor de particuliere klanten en verschijnt 4x per jaar. Hebt u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of bijvoorbeeld over de warmte die Warmtebedrijf Ede aan u levert? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via mail klantenservice@warmtebedrijfede.nl of via telefoon 085 – 07 12 600 Redactie: Audrey van den Berg, Lotte Wander, Gerrie Heiwegen Redactieadres: info@warmtebedrijfede.nl Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van deze nieuwsbrief onvolledig en/of onjuist en/ of niet actueel is. De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de nieuwsbrief. zovoorts. Het spreekuur vindt plaats op dinsdagen tussen 19:00 - 20:00 uur. Hebt u een vraag waarvan u denkt dat onze klantenservice u er niet mee kan helpen, dan bent u van harte uitgenodigd. Aanmelden kan online via www. warmtebedrijfede.nl/spreekuur U ontvangt van ons een link naar de online meeting. Wij spreken u graag binnenkort!

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. btw verlaging en bespaartips
  3. 3
  4. keuze van een warmtenet
  5. 5
  6. warmteraad en onderzoek
  7. 7
  8. warmtenet in Ede
  9. 9
  10. betalen
Home


You need flash player to view this online publication