Duurzame warmte

Duurzaamheid en warmte Als Warmtebedrijf Ede leveren we onze warmte via een slim groen warmtenet aan meer dan 7.000 particuliere klanten in Ede. We zijn er trots op dat we samen met onze klanten werken aan verduurzaming van ons energieverbruik in Ede. Misschien stelt u zich de vraag “hoe duurzaam is die warmte eigenlijk, gezien de discussies op radio en tv en op social media, als het gaat over biomassa”. We vertellen u ons verhaal. Als Warmtebedrijf Ede willen we bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. In Nederland hebben we afgesproken dat we gaan stoppen met toepassing van aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof. Gebruik daarvan veroorzaakt CO2 door te hoge concentraties CO2 in de atmosfeer en dat zorgt voor klimaatverandering. Aardgas is weliswaar de schoonste fossiele bron, maar het blijft een fossiele bron. CO2 die miljoenen jaren geleden is vastgelegd in de bodem van de aarde, komt vrij bij de verbranding van aardgas. Bovendien gaan we stoppen met de aardgaswinning in Nederland en dat maakt dat we aardgas in het buitenland moeten gaan kopen. Dat is niet goed voor de handelsbalans en het maakt dat we afhankelijk worden van andere landen en dat wil je eigenlijk niet voor een product dat zo’n basisbehoefte is voor je dagelijks leven. Garantie regionale herkomst In Ede brengt het slimme groene warmtenet de warmte bij u thuis. De warmte wordt opgewekt bij onze leveranciers, onze bronnen. De belangrijkste bronnen op dit moment, zijn de drie duurzame energie installaties in Ede. In deze installaties wordt resthout verbrand om warmte op te wekken. Dit zijn takken en twijgen die op geen andere manier kunnen worden toegepast. Het meeste hout . Het broeikaseffect wordt veroorzaakt is afkomstig uit de tuinen en plantsoenen uit Ede en de regio. Het hout wordt ingekocht bij leveranciers die gecertificeerd zijn volgens NTA8080. Die certificering maakt dat we er zeker van zijn dat het hout uit de regio afkomstig is en bovendien duurzaam. In de Edese installaties wordt geen hout verbrand dat afkomstig is uit Canada, Zuid Amerika, Zuid Afrika, Estland enz. Er worden ook geen bomen gekapt om te worden gebruikt voor verbranding. Er is veel vraag naar hout voor de bouw en hout is dus duur. Om te kunnen worden toegepast voor verbranding, gaat het om houtsnippers met een lage waarde, die geen andere toepassing meer hebben voor bijvoorbeeld bouw of meubels. Wanneer we deze lokale houtstromen niet in Ede zouden benutten, dan zouden deze verder weg getransporteerd worden, misschien wel naar het buitenland. Dit heeft dan transport-uitstoot tot gevolg. Bovendien zouden deze snippers dan voor hetzelfde doel gebruikt worden, maar dan zou Ede geen gebruik kunnen maken van groene warmte. Tijd Ook bij verbranding van onze lokale en regionale snippers komt C02 vrij. Deze C02 is door de bomen uit de lucht gehaald en in het hout opgeslagen. Door de verbranding komt die C02 weer vrij. Er is wel een belangrijk verschil met fossiele brandstof. In fossiele brandstof is de CO2 miljoenen jaren geleden opgeslagen en die wordt weer

7 Online Touch Duurzame warmte Home


You need flash player to view this online publication