10

10 Duurzame focuspunten 2023-2024 Voerendaal Buitengewoon Duurzaam: samen zetten we onze schouders onder een gezond en duurzaam Voerendaal. Hoe de gemeente dat zelf doet is afhankelijk van een heel aantal factoren. Natuurlijk is het Duurzaamheidsfestival Voerendaal één van die uitingen, maar er zijn er veel meer. We nemen je graag mee in de focuspunten voor 2023 en 2024. Isoleren en warmte Zonnepanelen, het zo goed mogelijk isoleren van je huis, van het gas af, warmtepompen, enz. Hoe moet dat eigenlijk, welke opties zijn er in welke situaties en zijn er financiële mogelijkheden? Voor deze directe vragen verwijst de gemeente Voerendaal haar inwoners door naar de WoonWijzerWinkel, als het energieloket voor Parkstad. Je kunt zien én ervaren welke oplossingen er zijn op het gebied van duurzaam wonen. Op ambtelijk niveau wordt er beleid geschreven en worden financiële middelen vanuit het Rijk ‘verdeeld’ via loketten zoals onder andere de WoonWijzerWinkel. Het beleid is erop gericht de regierol te nemen binnen de transitie in de vorm van motiveren, faciliteren en informeren op allerlei manieren. En uiteraard hoort ook het isoleren van het gemeentelijk vastgoed en de aanschaf van warmtepompen voor die locaties in het plaatje thuis. Hiervoor zijn alle opties (kosten, opbrengst en planning) uitgewerkt en beslist de raad begin 2024 over de daadwerkelijke uitvoering. Met Vanhier Wonen en Wonen Limburg zijn prestatieafspraken gemaakt, 1 op de 5 woningen in Voerendaal is immers in hun bezit en beschikbaar voor de sociale woningverhuur. Hoe werken zij toe naar betere energielabels voor hun woningen. Hoe haken ze aan op deze thema’s en wat verwachten we van elkaar, is vastgelegd in een contract voor het komende jaar. Circulariteit Sinds 1 juli is de Single Use Plastic (SUP) richtlijn van kracht gegaan, met als doel de impact van wegwerpplastic op het milieu te verminderen en meer plastic te hergebruiken en recyclen. Klanten betalen voortaan extra voor plastic wegwerpbekers en -bakjes. Ondernemers mogen zelf bepalen hoeveel geld zij hiervoor vragen, al geeft de overheid wel richtlijnen mee. Retoursystemen of het zelf meenemen van bekers of bakjes is uiteraard ook toegestaan. De richtlijn geldt voor horecaondernemers en evenementen (zeker ook het Duurzaamheidsfestival) en de daarbij behorende vergunningen. Maar ook binnen het gemeentehuis werd erop aangesloten door over te gaan op het gebruik van mokken. Op een ander niveau heeft Parkstad ambities om circulaire economie op gang te brengen binnen het thema bouw & landelijk gebied. Ook hierin is er ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Voerendaal. Medewerkers duurzaamheid Het thema Duurzaamheid heeft serieus de aandacht binnen de gemeente en het Klimaatakkoord uitvoeren vraagt de nodige mankracht. Maar dan moet je daar wel personeel voor hebben of ze anders gaan zoeken. Voor Voerendaal houdt dat personeelsuitbreiding specifiek op Duurzaamheid in, uitbreiding van de Stadsregio Parkstad en uitbreiding van de WoonWijzerWinkel. En nog veel meer Duurzaamheid is een evoluerend thema waarbij de aandachtspunten in de tijd veranderen. Bovengenoemde zijn op dit moment de grootste en actueelste thema’s. Daarnaast is duurzaamheid als speerpunt al behoorlijk ingebed in het gemeentelijke beleid. Een aantal van de projecten noemen we uiteraard nog graag. Voerendaal, buitengewoon duurzaam, van klein tot groot. • Project ‘Duurzame buurten Voerendaal’ in samenwerking met IVN. • Water in Balans Voerendaal. • Water aanpak Ransdalerveld. • Led straatverlichting in de gehele gemeente, met behoud van de authentieke lantaarns van de diverse dorpskernen. • Het gebruik van de gemeentelijke e-cars door burgers in de avonduren en weekenden in samenwerking met GoodMoovs. • In samenwerking met Velocity het gebruik van de elektrische fietsen met oplaad- en stallingspunten binnen de hele gemeente. • Meer elektrische voertuigen en apparaten voor de buitendienst. • Een elektrische auto voor de BOA. • Energietuinen locaties zijn bekend en op een set van voorwaarden op maat gemaakt. • Nieuwbouwbesluiten zijn landelijk strenger geworden op geen gas meer en te handhaven isolatiewaardes. • Binnen Voerendaal moeten er 500 nieuwe woningen gecreëerd worden. Of door woningsplitsingen of door het bouwen van nieuwe wijken. • Nieuwe afvalbakken binnen het gemeentehuis, om zo afvalscheiding makkelijker te maken. • Statiegeld flesjes en blikjes in landelijke regelgeving. • Prestatieafspraken met RD4. • Bij alle investeringen en inkopen wordt duurzaamheid bekeken. Van kantoorartikelen tot nieuwbouwprojecten. En ook de leveranciers worden hierop bevraagd en gekozen. En alsof dat nog niet genoeg is houden de medewerkers van de gemeente de ogen en oren open voor innovaties, technische ontwikkelingen, regionale en landelijke ontwikkelingen, thema’s en ambities van allerlei partijen in het werkveld van de gemeente.

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication