9

9 Maar dit kunnen ze niet alleen. De maatregelen worden bedacht, gerealiseerd en beheerd samen met de omgeving, dus ook met jou. Samen staan we aan de lat om Limburg klaar te stomen voor het nieuwe klimaat. Verkenning Tijdens de verkenning zoeken het waterschap en de gemeente de samenwerking op met elkaar en inwoners en andere belanghebbenden in de omgeving van Voerendaal. Tijdens de verkenning wordt de overlast in kaart gebracht, worden ervaringen gedeeld en oplossingen onderzocht die de wateroverlast moeten verminderen en de leefomgeving verbeteren. Uit de verkenning volgt een ‘voorkeursvariant’, een pakket met maatregelen die het beste passen in het gebied. Die voorkeursvariant wordt vervolgens verder uitgewerkt. Inwonersavond Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigde het waterschap en de gemeente mensen uit de directe omgeving uit om hun ideeën en ervaringen te delen. Het doel was dat iedereen die wateroverlast heeft ervaren, iedereen met ideeën en iedereen die betrokken is bij een oplossing de kans kreeg om mee te denken. De inwonersavond van 13 juli over de start van het Water in Balans project Voerendaal kon rekenen op een goede opkomst met ruim 60 belangstellenden. En intussen hebben er ook al divers keukentafelgesprekken in Klimmen, Voerendaal en Winthagen plaatsgevonden. Ook daaruit kwamen waardevolle praktijkervaringen en voorstellen naar voren. Klik hier voor het volledige verslag van de inwonersavond. Water in Balans Het programma Water in Balans en de opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: • het landelijke/buitengebied • het stedelijke/bebouwde gebied • het watersysteem (beken/beekdalen) • schadebeperking aan de eigen woning • ruimtelijke ordening • internationale afstemming Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt! Meer informatie www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication