10

Paulus had geweldige dingen verteld, over wat ons bezit is, wat ons eigendom is, wat onze positie is, onze plaats. Maar ook daarmee onze toekomst voor wat betreft de komende wereldtijdperken, de komende ‘aeonen’2 in Christus, te midden van de hemelsen. Het uitzicht is zo enorm weids! (zie: Bijlage) En als Paulus ál die dingen naar voren heeft gebracht, dan gaat hij zijn knieën buigen. Dan zegt hij: “Ten gunste van dit buig ik mijn knieën voor de Vader …”. Ef.3:14 Hij gaat uit van een feit, dus het navolgende is gewoon een gebed. En daarbij bidt hij dat zijn lezers werkelijk zouden beseffen wat zij hebben ontvangen. Wat hun bezit is. Want het is één ding natuurlijk om gigantisch rijk te zijn, maar wat heb je eraan als je dat niet weet? Dan kun je nog straatarm léven. En dát vind ik nou echt zonde! De geweldige waarheid is dat wij namelijk – dat kunt u trouwens ook lezen in het navolgende – een enorme rijkdom hebben ontvangen. En Paulus bidt dat we ons dat gaan realiseren, zodat we elke dag in ons leven ook op dat niveau leven. Niet armetierig, maar naar de status die we hebben ontvangen. Dus ten gunste daarvan, of ter wille daarvan, buigt Paulus zijn knieën voor de Vader. En dan zegt hij: “… vanuit wie elk vaderschap in hemelen en op aarde wordt genoemd …”. Overigens, dit is geen NBG- of (Herziene) Statenvertaling, dit is een vertaling die vooral aansluit op een letterlijke vertaling3 van het origineel. In de NBG-vertaling of de Statenvertaling – en ik denk ook in andere vertalingen – staat het woordje ‘vaderschap’ hier niet, maar in het origineel wel. Dat wil ik straks graag wat nader toelichten.

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication