16

“Heeft niet één God ons geschapen?” Een vader is degene die creëert, pro creëert, degene die voortbrengt. Waar is de schepping uit voortgekomen? U zegt: ‘God is de Schepper.’ Maar dat betekent dat Hij daarmee dus óók de Vader is. Heel de schepping komt uit Hem voort. Dat maakt Hem God maar, meer nog, Váder. Dat is een geweldige gedachte: het feit dat elk creatuur Hem “Vader” mag noemen. Dat is niet exclusief voor een bepaalde groep. Nee, dat is het geboorterecht van ieder schepsel. Ieder mag hem zo noemen. Waarom? Hij is je Bedenker, de Ontwerper of Designer, de Schepper. Wat wil je nog meer …? Nog één: Handelingen 17. Daar is Paulus in Athene. En dan staat hij daar op de Areopagus in een kring van allemaal filosofische scholen, dat is de setting. En dan wordt hij op een gegeven ogenblik min of meer ter verantwoording geroepen. Er wordt hem gevraagd of hij misschien niet ook zijn verhaal wil vertellen? Nou, dat hoef je aan Paulus geen twee keer te vragen, natuurlijk. Als je écht wat te melden hebt, een goed bericht? En dat had hij! In feite refereert Paulus in die toespraak aan allerlei Schriftuurlijke waarheden, zonder ook maar één keer de Schrift letterlijk te citeren. Dat zou ook geen indruk hebben gemaakt in dat gezelschap. Want ja, in de synagoge, daar doet hij het Woord van God open. Maar in zo’n gezelschap had het geen zin om te zeggen: “De Schrift zegt …”. Want dat zei hen helemaal niets.

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication