9

1. Wat voorafging … De titel is “Model vaderschap”. Wat is dat nu eigenlijk, vaderschap? En wat is het model daarvan? U kent het, de uitspraak, of het spreekwoord, dat zegt: “Vader worden is een gunst, vader zijn een hele kunst.” Maar de kunst van het ‘vader zijn’ is niet het onderwerp, het gaat eigenlijk nog dieper. Niet zozeer: hoe ben je vader, maar wat is vaderschap? Niet: hoe zou je als vader moeten zijn, maar wat betekent het dat iemand vader is? Of wat betekent het dat iemand jouw vader is? Wat is de essentie daar nu van? En waar het vandaan komt. Spreken we God aan als Vader omdat Hij als een Vader is, of spreken we van ‘vaders’ omdat hun rol van God is afgekeken? Oftewel: wat was er eerder? Een zeer basale vraag! En wat betekent het dat God “Abba, Vader” is? Het is om die reden dat we begonnen zijn in het bijbelgedeelte van Efeze 3. Daar waar Paulus, juist in het voorgaande, zulke onvoorstelbare grootse dingen naar voren heeft gebracht, over dat wat ons bezit is1. Ons, ik bedoel: wij die mogen geloven, aan wie dat geschenk is gegeven … ook dat staat in Efeze 2:5-8. Het is geen enkele roem als Hij je ogen heeft geopend, prijs Hem! Met het uitzicht dat Hij ál die ogen gaat openen, maar daarover straks meer.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication