112

FFF Grou Fûgelwacht Grou De Ferieniging Foar Folksfermaken De FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) organiseert jaarlijks het dorpsfeest in het tweede weekend van september. Onze vereniging bestaat sinds 1920 en is één van de grootste verenigingen in Grou. Ook in 2024 staat ons weer een geweldige merke te wachten met als thema ‘Op en om de boerderij ’. Fügelwacht Grou is een vogelbeschermingsvereniging die zich sinds 1945 bezighoudt met het wel en wee van vogels in en rondom het dorp Grou. Beschermen en inventariseren vindt vooral plaats in de weidegebieden rondom Grou, waar we in samenwerking met de boeren en de inzet van enthousiaste vrijwillge nazorgers de weidevogels en hun legsels helpen beschermen tijdens de werkzaamheden van de boeren en de loonbedrijven op het land. www.fffgrou.nl pr@fffgrou.nl  fffgrou  groustermerke www.fugelwachtgrou.nl info@fugelwachtgrou.nl  fugelwacht fugelwachtgrou GRSV Grouster RoeiSloepen Vereniging Sinds april 1997 is de Grouster RoeiSloepen vereniging actief op en rondom de Grouster meren. De GRSV doet al jaren mee aan de wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap Sloeproeien. Per jaar roeien we zo’n 20 wedstrijden, zoals de legendarische HarlingenTerschelling Race, de Kameleonrace rond Terherne of onze eigen uitdagende Grouster Roeirace. GWS Grouwster WaterSport Vereniging GWS – de Grouwster Watersport Vereniging is opgericht in 1935. De GWS biedt in haar in 2017 gerenoveerde haven naast het Theehuis betaalbare ligplaatsen aan leden, helpt met de ontvangst van passanten en organiseert een aantal zeilwedstrijden, o.a. voor de traditionele ijzeren GWSschouw, waarvoor de GWS de klasse-organisatie is. Daarmee houdt de GWS het actieve zeilen met de schouwen in stand. www.grsv.nl info@grsv.nl  grsvroeivereniging www.grouwsterwatersport.nl info@grouwsterwatersport.nl  klassecommissiegws  gws schouw 110

113 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication