17

THEMA KOERS: communicatie, planning & control, personeel en organisatie, bestuurszaken, veiligheid, inkoop enz. ‘Koers’ gaat net als ‘Fundament’ vooral over de organisatie van de gemeente. ‘Koers’ verkent welke ontwikkelingen er zijn in onder meer de maatschappij, rond informatisering en in de overheid. Zo kan de gemeente daar tijdig op inspelen. Belangrijke activiteiten binnen koers zijn de advisering aan het bestuur en de verantwoording van activiteiten. BETER INZICHT Binnen het thema ‘Koers’ werken we aan de doelen en de ontwikkeling van de organisatie. Nu wordt de gemeente nog regelmatig verrast door ontwikkelingen in de samenleving. Er moet dan achteraf worden bijgestuurd. We willen ontwikkelingen eerder signaleren en hierop inspelen. En ook moet er een beter inzicht komen in het (financiële) reilen en zeilen van de gemeente. We doen dat op verschillende manieren: • We richten ons naar buiten: we kennen ontwikkelingen om ons heen en houden daar rekening mee in onze activiteiten; • We kennen netwerken en nemen er aan deel; • We weten welke trends en ontwikkelingen er zijn in bestuurlijk Nederland; • We gebruiken de informatie en kennis die we vergaren bij het ontwikkelen en monitoren van beleid en sturen waar nodig bij. MISSIE THEMA KOERS Wij ondersteunen - vanuit onze organisatiebrede positie en verbindende rol - het bestuur van de gemeente bij het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen in de samenleving, koers te bepalen en de juiste middelen en kaders in te zetten om die koers aan te houden. Wij bieden actuele kennis die nodig is om de koers waar nodig tijdig bij te stellen. VISIE Kompas in de hand, wind in de zeilen, blik op de horizon. Met heldere afspraken blijven we als gemeente op koers en door samenwerking zijn we altijd klaar om te wenden.

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication