11

Biblionet Drenthe Onze 4 doelen in de Bind-bibliotheken Samen met inwoners, culturele en maatschappelijke organisaties werken we continu aan de volgende 4 doelen: Doel 1 Drenthe leest In Drenthe is circa 11% van de volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van inwoners. De Bindbibliotheken bieden diverse activiteiten aan, zowel binnen taalhuizen alsook binnen de bibliotheek, op school of thuis die gericht zijn op lezen en leesplezier. Essentieel is plezier in lezen. Lezen mag leuk zijn. De bibliotheek draagt dat uit. Maar de bieb kan het niet alleen. Ook ouders en scholen kunnen (voor)lezen leuk maken. De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner van peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen bij het stimuleren van lezen. We willen daarmee graag bijdragen aan leesplezier en een geletterde samenleving. Dit doen we met verschillende projecten en activiteiten. n Kleintje Bieb Kleintje Bieb is de verzamelnaam voor de diverse kind- en ouderbijeenkomsten voor kinderen van 0–3 jaar die worden georganiseerd door de bibliotheek. Als kinderen geboren worden, ontvangen ouders een brief van de gemeente met daarbij een BoekStartbon. Als ouders deze bon inleveren bij de bibliotheek ontvangen zij een BoekStartkoffertje met daarin twee boekjes. Het koffertje mogen zij houden. Daarnaast ontvangen zij een abonnement voor hun kindje. Bij dit eerste bezoek aan de bibliotheek nodigen we ouders uit om deel te nemen aan Kleintje Bieb: Plaatjes en Praatjes. En hierdoor om vaker naar de bibliotheek te blijven komen. Tijdens de bijeenkomsten lezen we een boekje voor, zingen we liedjes die bij het thema van het boekje passen en knutselen we of doen een spelletje. We willen hiermee bereiken dat ouders en kinderen meer plezier krijgen in (voor)lezen. Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen en die ouders hebben die veel voorlezen, maken meer ‘leeskilometers’. Daardoor worden ze beter in lezen en lezen ze met meer plezier. > 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication