17

Biblionet Drenthe 4 Ondersteunings instelling: POI Ondersteuning maatschappelijke opgaven Biblionet Drenthe is behalve de bibliotheekorganisatie voor 9 Drentse gemeenten ook de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor de 4 Drentse bibliotheekorganisaties: DNK Assen, Bibliotheek Hoogeveen, Facet en Bind. De POI wordt aangestuurd door de manager Provinciale Ondersteuningsinstelling die deel uitmaakt van het MT van Biblionet Drenthe. Binnen de POI zijn 3 meewerkende teamleiders werkzaam voor de teams Backoffice (Collectie en Logistiek) Data & Infrastructuur en Netwerk & Innovatie. De POI wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe. Op basis van het jaarlijks Programma van Eisen van de provincie stelt de POI het werkplan op. Met stevige maatschappelijke en culturele opgaven staan bibliotheken momenteel voor grote uitdagingen. Zij willen bijdragen aan de verbetering van lezen en leesplezier, aan geletterdheid en aan de digitale vaardigheden en aan persoonlijke ontwikkeling, zodat mensen zich staande kunnen houden in onze sterk veranderende samenleving. Wij helpen de Drentse bibliotheken daarbij: de Bindbibliotheken, Facet, DNK en Bibliotheek Hoogeveen. Dat doen we niet alleen. We werken samen met maatschappelijke en culturele partners binnen en buiten de provincie, partners op het brede terrein van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, zorg, sport en bewegen. Landelijk vormen we samen met alle bibliotheken, alle POI’s en de verder Koninklijke Bibliotheek het landelijke bibliotheeknetwerk. POI Biblionet Drenthe is dé provinciale netwerkpartner in het bibliotheeknetwerk in Drenthe. In opdracht van de provincie is het onze taak om het bibliotheekwerk in de provincie te versterken. Onze werkzaamheden in het kort Onze werkzaamheden zijn vastgelegd in de bibliotheekwet, de Wsob. Die beschrijft onze taken: interbibliothecair leenverkeer (IBL), collectie, gegevenslevering, innovatie en netwerk. Dagelijks verzorgen wij het transport en logistiek voor alle Drentse vestigingen. Om invulling te geven aan deze taak maken wij gebruik van een bibliotheeksysteem. Met dit systeem organiseren wij het lenen, reserveren van de collectie in bibliotheken en ook op scholen. Om tegemoet te komen aan de wensen van de lezers spelen wij een belangrijke rol in het onderling afstemmen van de collecties van de bibliotheekorganisaties. Wij verzorgen het catalogusbeheer en zorgen ervoor dat de collectie ook vindbaar is in de landelijke catalogus. Naast de fysieke collecties in de bibliotheken brengen wij ook de mogelijkheden van de onlinebibliotheek actief onder de aandacht. Alle organisaties in het landelijke bibliotheeknetwerk verzamelen data over hun vestigingen en activiteiten. 17 >

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication