19

Biblionet Drenthe Concreet in 2023 IBL en het bibliotheeksysteem Het bibliotheeksysteem hostedWise is voor bibliotheken de ruggengraat van hun bedrijfsvoering. Als POI zorgen we er niet alleen voor dat het systeem doet wat het moet doen, maar zijn we ook betrokken bij de (door) ontwikkeling van het systeem. Biblionet Drenthe is voorzitter van het landelijk functioneel overleg en bespreekt o.a. de (landelijke) wensen vanuit dit overleg met onze leverancier. De meeste van deze wensen hebben betrekking op aanvullende toepassingen zoals informatie over het publieksbereik van de bibliotheken en het gebruiksgemak van het systeem. n Een (nieuw) gezamenlijk bibliotheeksysteem Als POI hebben wij deelgenomen aan de landelijke marktconsultatie voor een gezamenlijk landelijk bibliotheeksysteem, mede ingegeven door veranderende wensen en eisen van onder meer de Drentse bibliotheekorganisaties en onze visie op de inrichting van het huidige systeem. Vanuit deze marktconsultatie is gewerkt aan een programma van eisen voor een eventuele toekomstige aanbesteding. Wij volgen de verdere ontwikkelingen - naar verwachting krijgt dit in 2024 een vervolg. n Single Identity Klanten van bibliotheken hebben de wens om eenvoudig toegang te krijgen tot landelijke en lokale digitale bibliotheekdiensten. Invoering van een landelijke unieke identiteit vraagt grote aanpassingen aan ons Drentse bibliotheeksysteem. In 2023 is de voorbereidingsfase hiervan geëindigd. Samen met de bibliotheekorganisaties zijn de werkzaamheden voor de implementatie gepland en afgestemd. Collectie Binnen Drenthe willen we onze collecties op elkaar afstemmen, zodat onze lezers de beschikking hebben over een passend aanbod aan boeken in de provincie, voor volwassenen en voor jeugd. We zetten ons in voor professionalisering van het collectiebeheer en goed afgestemde collecties. n De Drentse collectiedag Op de Drentse dag voor collectiespecialisten van de bibliotheken staat het Drentse collectiebeleid centraal. Het collectiebeleid heeft verschillende kaders: de Wsob, Gezamenlijk Collectieplan 2020-2024 en de Netwerkagenda. Er zijn verschillende soorten collecties naast de reguliere collectie in de bibliotheek, zoals de schoolcollecties en de themacollecties. Op de dag wordt het collectioneren in een breder perspectief gezet, omdat voor de Drentse klanten ook de collecties van de online Bibliotheek en tal van digitale bronnen beschikbaar zijn. Die kunnen we actief opnemen in onze dienstverlening. NBD Biblion presenteert het traject dat het boek aflegt van drukkerij naar bibliotheek. Aspecten die worden behandeld zijn het selecteren, recenseren en het beschrijven van boektitels en het uitleen klaar leveren van exemplaren aan de bibliotheek. > 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication