20

Jaarverslag 2023 | 4 De opbrengst van de dag gebruiken we om het huidige Drentse collectieplan aan te scherpen en in te spelen op actuele ontwikkelingen. De overige opbrengsten worden meegenomen ter voorbereiding van een nieuw Drents collectieplan. n Kennissessie jeugdliteratuur: de kracht van kinderboeken Met het oog op de steeds slechtere leesprestaties van Nederlandse kinderen en jongeren is aandacht voor goede jeugdboeken meer dan ooit van belang. De passie voor lezen en het soort boeken dat je leest, ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Ook belangrijk is het beslissende boek, het boek dat je tot lezer heeft gemaakt. Deze kennis en kennis over de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen als lezers zijn onmisbaar voor een professionele jeugdbibliothecaris. De geschiedenis van de jeugdliteratuur en de huidige trends helpen bij het adviseren. Dan zijn er de momenten die bepalend zijn of een kind een lezer wordt: de eerste periode tot 12 jaar, waarin het beslissende boek een rol speelt, de tweede periode van 12 tot 16 jaar, waarin het kind veel afleiding heeft en minder leest, en de derde periode vanaf de volwassenheid, waarin de lezer zelf bepaalt wat hij leest. Met een dag als deze draagt de POI eraan bij dat de bibliotheekmedewerkers inzicht krijgen hoe ze kinderen kunnen stimuleren om te lezen en te blijven lezen. Elkaar informeren en kennisdelen is de sleutel als het gaat om het goed presenteren van de materialen, het actief aangaan van het gesprek met het kind in de bibliotheek, het organiseren van activiteiten zoals voorlezen door een auteur, en het zelf lezen van kinderboeken om het kind te kunnen enthousiasmeren. Gegevenslevering Bibliotheken werken met data en monitoren hun activiteiten. Dit doen ze in het kader van de verplichte Wsob-enquêtes en omdat het bijdraagt aan de bedrijfsvoering. We nemen in het kader van de landelijke Netwerkagenda deel aan de koersgroep Kennis en Kwaliteit, gericht op dataverzameling, effectonderzoek en datagedreven werken. Ook zijn we actief in de pilot WiseAnalytics om lokale data beter beschikbaar te krijgen vanuit het bibliotheeksysteem. n Haal meer uit data Haal meer uit data is een van de vraagstukken in de Landelijke Netwerkagenda voor de koersgroep Kennis en Kwaliteit. In een aantal werksessies met bibliotheken werken wij samen met Biblionet Groningen aan een toolkit om vast te stellen waar bibliotheekorganisaties staan voor wat betreft het data-geïnformeerd werken. Alle beschikbare databronnen, het gebruik hiervan en de juiste registratie zijn vastgelegd. Deelsessie Drentse bibliotheek van de toekomst 20 We verzamelen daarvoor nulmetingen vanuit een aantal landelijk pilots, die we verder analyseren. Uit de eerste resultaten blijkt dat bibliotheken het belang van datageïnformeerd werken onderkennen. Er is echter beperkte capaciteit beschikbaar, waardoor een visie op het gebruik van data (nog) ontbreekt. Ook blijkt de vindbaarheid van data een probleem. Het resultaat van het project is een Hoe kiest een kind een boek? Daar spelen allerlei factoren in mee, zoals de aandacht voor het boek in de eigen leefomgeving, door de bibliotheek en landelijke campagnes. Past een boek bij een kind of is het te moeilijk? Welke leesniveaus zijn er en hoe sluit je aan bij de belangstelling van het kind?

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication