28

Jaarverslag 2023 | 4 Aanvullende eisen van de provincie Naast de kwantitatieve beoordeling over de uitvoering van het activiteitenplan wordt hieronder getoond in hoeverre aan specifieke eisen van de provincie invulling is gegeven. 4 100% van de bibliotheken neemt deel aan het provinciaal transport 4 100% van de bibliotheek neemt deel aan de provinciale taak logistiek 4 Bibliotheekpartners zorgen dat aangevraagde werken zo snel mogelijk bij de aanvragende bibliotheekvestiging (binnen en buiten Drenthe) worden geleverd 4 Aantal tevreden Drentse bibliotheekleden over het IBL tenminste 80% 4 Streefwaarde waarderingscijfer voor transport/logistiek is 7,5 4 100% van de bibliotheken neemt deel aan de Drentse Innovatieagenda 4 100% van de bibliotheken functioneert in het netwerk conform WSOB 4 100% van de bibliotheken neemt deel aan het provinciaal collectioneren 4 Biblionet Drenthe levert de door de minister gevraagde gegevens 4 Biblionet Drenthe presenteert de over de Drentse bibliotheken verzamelde gegevens 4 De bibliotheken voldoen aan de normen v.h. landelijke collectieplan 4 Bibliotheken maken gebruik van de achtergrondcollectie 4 Biblionet Drenthe levert de verlangde gegevens voor de Monitor spreiding en toegankelijkheid Gezamenlijk klantoverleg Op 15 februari 2024 zijn de resultaten van 2023 besproken in het gezamenlijke klantoverleg met de vier bibliotheekorganisaties. We hebben gereflecteerd op onze bijdrage als bibliotheeknetwerk aan de maatschappelijke opgaven. Ook is de dienstverlening door de POI op de wettelijke taken geïnventariseerd. Over de uitvoering van de programma’s rond de maatschappelijke opgaven Geletterde samenleving, Participatie in de informatiesamenleving en Leven lang ontwikkelen zijn de bibliotheken tevreden. Mede dankzij de ondersteuning van de POI hebben bibliotheken mooie resultaten behaald. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar de afzonderlijke jaarverslagen van de bibliotheekorganisaties. De bibliotheken zijn tevreden over het transport, de bevoorrading en het leenverkeer binnen en buiten de provincie. Voor een goed functionerend netwerk is het bibliotheeksysteem essentieel. In toenemende mate zien we dat functionele eisen niet kunnen worden verwezenlijkt. De POI is hierin afhankelijk van de mogelijkheden van het systeem. Landelijk en provinciaal brengt de POI de issues voldoende onder de aandacht bij zowel de leverancier 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication